Ajankohtaiset uutiset


Sykettä Suomen Sydämestä -maaseutuohjelman puoliväliarviointi

Keski-Suomen maaseudun kehittämistä ohjaamaan laadittiin vuonna 2014 vuoteen 2020 ulottuva suunnitelma: Sykettä Suomen Sydämestä. Ohjelman puolivälissä toteutettiin ulkopuolinen arviointi, jonka tuloksista keskusteltiin alueen toimijoiden yhteisessä tapaamisessa tiistaina 9.10.2018.

Keskustelussa pyrittiin löytämään vastauksia loppukauden kannalta esiin nousseisiin kysymyksiin:

Onko yritysrahoituksen epätasainen jakautuminen seutukuntien välillä ongelma?
Miten voisimme lisätä erityisesti yritysten hakuintoa?
Minkälaisia kehittämishankkeita Keski-Suomen maaseutu vielä kaipaa loppukaudella?

Joitakin poimintoja puoliväliarvioinnista:

 • Hankerahoitus on vaikuttavaa, jos se synnyttää pysyvää toimintaa
 • Erityisesti koulutushankkeissa olennaista on mitä tapahtuu osallistujien korvien välissä, osaamisena tai ajatuksissa
 • Yritysrahalla on ollut vähemmän kysyntää, kuin suunnitelmassa odotettiin, mikä on harmillista
 • Yritysrahoituksessa keskeisiä mittareita ovat alueelle syntyneet uudet työpaikat, joita voidaan usein arvioida vasta jälkikäteen
 • Suunnitelmaa on toteutettu vastaten nimenomaan asukkaiden omiin toiveisiin
 • Yritysten kilpailukykyä on edistetty monipuolisella hanketoiminnalla
 • Luontomatkailua on kehitetty ja parannettu alueen retkeilyreittien näkyvyyttä ja saavutettavuutta.
 • Hienoa on ollut se, että hankkeet ovat toimineet kuten ovat opettaneet, ja tehneet runsaasti yhteistyötä toistensa kanssa.

–  Arvioinnin keskeinen tulos on, että ilman rahoitettuja hankkeita ja investointeja Keski-Suomen maaseudulla olisi vähemmän yhteisöllisyyttä ja toimintaa, sanoo maaseutuyksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Mikään yritys ei ole käynnistynyt pelkästään näiden hankkeiden tai yritystukien ansiosta, mutta ne ovat voineet olla se ratkaiseva potku, joka on tehnyt ideasta todellisuutta.

Kehittämisehdotuksia:

 • Neuvontaa tulisi olla jo hankemuotoilun yhteydessä
 • ELY-keskus voisi ottaa aktiivisemman roolin edistääkseen saman tyyppisten hankkeiden yhteistyötä
 • Hankepäätöksiin ja pisteytysjärjestelmään kaivataan läpinäkyvyyttä
 • Toteuttamalla yksittäisiä isompia hankkeita usean erillisen hankkeen sijaan vähennettäisiin hanketyön haavoittuvuutta ja projektien päällekkäisyyttä
   

Liitteet

Keski-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman toteutuksen puoliväliarviointi (pdf)
Raportin tarkoitus oli arvioida, miten ohjelman tavoitteet ja visio ovat toteutuneet kauden puolivälissä

Tilaisuuden esitykset:

Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman puoliväliarviointi, Veli Koski

Keski-Suomen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tilanne, Ulla Mehto-Hämäläinen

Videotervehdys, puoliväliarvioinnin tekijä Jan Kunnas


Lisätiedot:  Keski-Suomen ELY-keskus: maaseudun kehittämisyksikön päällikkö Ulla Mehto-Hämäläinen, p. 0295 024 577


Palaa otsikoihin