Hankerekisteri kokoaa maaseutuohjelman hankkeet Keski-Suomessa

Tähän hankerekisteriin on koottu Keski-Suomessa toimivien Leader-ryhmien ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet. Hakuja voit tehdä esimerkiksi hankkeen nimen, toteutusalueen, hankemuodon tai rahoitustahon perusteella. Voit myös kirjoittaa haluamasi hakusanan kohtaan "vapaa sanahaku".  Hankerekisterin tietojen oikeellisuudesta vastaa rahoittaja.

Aitomaaseutu.fi-sivustolla on tarkemmat kuvaukset ja yhteystiedot Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamista kehittämishankkeista ohjelmakaudella 2014-2020.

Maaseutuviraston valtakunnalliseen hankerekisteriiin on koottu kaikki maaseutuohjelman hankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020.3D Circus - Desing & Printing Tour 2016-17

Toteuttaja: Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Rahoittaja: Viisari ry

Toteutusvaihe: Käynnissä

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi: Koulutus-/tiedonvälityshanke

Toteutusalue: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski

Kustannusarvio: 74 304 €

Julkinen tuki: 50-90%

Kuvaus:
Hankkeen aikana 3D mallinnuksen ja tulostuksen mahdollisuuksia avataan informatiivisten tapahtumien kautta. Tapahtumat ja tilaisuudet viedään lähelle kohderyhmiä alueen paikkakunnille, mm. kouluille, yrityksiin, seurojen tai yhdistysten tilaisuuksiin, kunnantaloille tai kirjastoihin. Hanketta toteutetaan myös työpajojen, asiantuntijaluentojen ja kilpailun kautta  sekä annetaan tukea 3D-tekniikkaan liittyvien jatkosuunnitelmien osalta.

Kohderyhmät
Pääasialliset kohderyhmät ovat alueen oppilaitosten ja kansalaisopistojen oppilaat ja opettajat, yritysten ja organisaatioiden henkilöstö sekä yhdistykset ja erilaiset toimintaryhmät. Lisäksi tilaisuuksiin kutsutaan myös mm. kuntien päätöksentekijöitä.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on
1.    Jakaa uusinta tietoa seutukunnalle siitä, miten tuotteita voidaan suunnitella ja valmistaa 3D:tä käyttäen. Tiedonvälityksessä ja tilaisuuksissa huomioidaan kohderyhmä, mm. lapsille ja nuorille kerrotaan aiheesta heidän näkökulmastaan, aikuisille ja yrityksille viestinnässä ja tiedonvälityksessä otetaan huomioon heidän tarpeensa
2.    Välittää uuden tekniikan tuomia mahdollisuuksia yritys-, harrastus- ja opetusmaailmaan
3.    Innostaa lapsia ja nuoria 3D mallintamiseen ja tulostukseen 3D kilpailun kautta
4.    Tukea kiinnostuneiden tahojen jatkosuunnitelmia antamalla yksilöllistä tietoa ja suunnittelutukea
5.     Hankkia kaksi kannettavaa tietokonetta ja kaksi 3D-tulostinta eri tulostusmateriaaleille

Yhteystiedot: