Hankerekisteri kokoaa maaseutuohjelman hankkeet Keski-Suomessa

Tähän hankerekisteriin on koottu Keski-Suomessa toimivien Leader-ryhmien ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet. Hakuja voit tehdä esimerkiksi hankkeen nimen, toteutusalueen, hankemuodon tai rahoitustahon perusteella. Voit myös kirjoittaa haluamasi hakusanan kohtaan "vapaa sanahaku".  Hankerekisterin tietojen oikeellisuudesta vastaa rahoittaja.

Aitomaaseutu.fi-sivustolla on tarkemmat kuvaukset ja yhteystiedot Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamista kehittämishankkeista ohjelmakaudella 2014-2020.

Maaseutuviraston valtakunnalliseen hankerekisteriiin on koottu kaikki maaseutuohjelman hankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020.5E kylät - vähähiiliset yhteisöt

Toteuttaja: Maaseudun Sivistysliitto ry

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Rahoittaja: Viisari ry

Toteutusvaihe: Käynnissä

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Toteutusalue: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari, Äänekoski

Kustannusarvio: 224 737 €

Julkinen tuki: 80%

Kuvaus:
Vähähiilisissä kylissä luonnon resursseja käytetään järkevästi niin että niiden kulutus ja päästöt vähenevät hyvinvoinnin kasvaessa. Teemoja ovat vähähiilisyys, biotalous ja kiertotalous yhteisöjen osalta, esim. kierrätys. Näitä tarkastellaan ympäristösivistyksen näkökulmasta (ekologisuus, ekonomisuus, emotionaalisuus, esteettisyys ja eettisyys). Tietoa kylille saadaan maakunnan ammattilaisilta ja erityisosaajilta (Biokampus JAMK). Arjen kielelle tuotu osaaminen vauhdittaa hiilitalkoita, joissa nykytilakartoituksen jälkeen pohditaan, miten kylän ja kyläläisten arjessa minimoidaan päästöt ja jätteet sekä pystytään vähentämään kulutusta. Hankkeessa kylää kohti aloituksen ja koonnin lisäksi järjestetään kylän tarpeisiin pohjautuvia tupailtoja 2-3 kertaa ja päivitetään olemassa olevat kyläsuunnitelmat hankkeen teemojen näkökulmasta. Hyvät oivallukset ja kokemukset kootaan julkaisuksi ja esitellään hankkeen päättyessä Kylätori-tapahtumassa.

Yhteystiedot:

Leena Kuhno

aluepäällikkö

+358 400 465832

leena.kuhno@msl.fi