Hankerekisteri

Maaseutuohjelman hankkeet Keski-Suomessa

Hankerekisteriin on koottu Keski-Suomessa toimivien Leader-ryhmien ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankeet ja Leader-ryhmien yritystuet. Hankerekisterin tietojen oikeellisuudesta vastaa rahoittaja.

Aitomaaseutu.fi-sivustolla on tarkemmat kuvaukset ja yhteystiedot Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamista kehittämishankkeista ohjelmakaudella 2014-2020.

Maaseutuviraston valtakunnalliseen hankerekisteriin on koottu kaikki maaseutuohjelman hankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020.

Leader-karttaan on koottu Keski-Suomen Leader-ryhmien rahoittamat kehittämishankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020. Kartan avulla on mahdollista tutustua hankkeisiin esimerkiksi alueittan tai paikkukunnittain.


Käden taidoilla kotoutumaan

Toteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus

Toteutusvaihe: Käynnissä

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi: Yleishyödyllinen kehittämishanke

Toteutusalue: Joutsa, Jyväskylä, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Laukaa, Pihtipudas, Viitasaari, Äänekoski

Kustannusarvio: 95246,48 €

Julkinen tuki: 100 %

Kuvaus:

Keski-Suomessa maahanmuutto on keskittynyt Jyväskylän lisäsi Jämsään, Äänekoskelle ja Laukaaseen. Vuoden 2015 lopulla jyväskyläläisistä (137 368 asukkaasta) oli 6081 vieraskielistä, eli 4,4 % kaikista Jyväskylän asukkaista. Koko Keski-Suomessa vastaava osuus oli vuonna 2015 2,8%, joka on 2,4% koko maan vieraskielisistä asukkaista. (Kotouttaminen.fi - TEM:n palvelu 2016). Keski-Suomessa on hieman vähemmän maahanmuuttajia kuin koko maassa keskimäärin. Pakolaisuus on lisännyt vieraskielisten määrää myös muissa Keski-Suomen kunnissa esim. Saarijärvi ja Kyyjärvi.

 

Lakisääteiset kotouttamisohjelmat löytyvät kaikista kunnista. Halukkaiden maahanmuuttajien määrän kasvu edellyttää uusia kotouttamisen toimintatapoja ja erilaisten asuinalueiden arvostuksen ja kiinnostuksen nostamista. Tällä hetkellä kunnilla on vaikeuksia ottaa vastaan hyväksyttyjä, oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia jolloin heidän kotouttamisensa viivästyy. Maahanmuuttajissa on potentiaalia, erilaisia taitajia ja osaajia, joiden mahdollisuudet osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan pitäisi nostaa esille ja siten löytää heille uusia kotoutumisen mahdollisuuksia.

 

Kielteiset asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat vahvistumassa ja aiheuttavat vaikeuksia tai jopa väkivallan uhkaa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville. Yhteistyön lisääminen toiminnan avulla voisi tukea myönteistä mielikuvaa maahanmuuttajista ja luoda uusia yhteistoiminnallisia verkostoja maahanmuuttajien ja muiden asukkaiden välille.

 

Projektin tarkoituksena on kuvata ja kehittää kädentaitoihin liittyviä kotouttamismahdollisuuksia.

1. Pilotit: Maahanmuuttajien kädentaitojen näkyväksi tekeminen

2. Maahanmuuttajien osaamista levitetään ja he pääsevät sisälle suomalaisiin käsityötaitojen verkostoihin

3. Tuotetaan nettipohjaisia tietopaketteja esille nousevista käsityötekniikoista

4. Järjestetään maahanmuuttajille yhteistoimintamahdollisuuksia käsityöyrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa


Hankkeen toteutusaika on 1.2.2017-31.1.2018

Yhteystiedot:
http://www.jamk.fi