Hankerekisteri

Maaseutuohjelman hankkeet Keski-Suomessa

Hankerekisteriin on koottu Keski-Suomessa toimivien Leader-ryhmien ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankeet ja Leader-ryhmien yritystuet. Hankerekisterin tietojen oikeellisuudesta vastaa rahoittaja.

Aitomaaseutu.fi-sivustolla on tarkemmat kuvaukset ja yhteystiedot Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamista kehittämishankkeista ohjelmakaudella 2014-2020.

Maaseutuviraston valtakunnalliseen hankerekisteriin on koottu kaikki maaseutuohjelman hankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020.

Leader-karttaan on koottu Keski-Suomen Leader-ryhmien rahoittamat kehittämishankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020. Kartan avulla on mahdollista tutustua hankkeisiin esimerkiksi alueittan tai paikkukunnittain.


#Keski-Suomen retkeilyreitit maailmankartalle

Toteuttaja: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus

Toteutusvaihe: Käynnissä

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi: Yhteistyöhanke

Kustannusarvio: 315 310 €

Julkinen tuki: 100 %

Kuvaus:
Aktiivisten lomien markkinat kasvavat vuosittain 65 %. Kevyiden aktiviteettien, melonnan, pyöräilyn ja vaelluksen, osuus koko matkailusta on Euroopassa on noussut vuoden 2009 23%:sta 42%:iin vuonna 2012. Seurantatutkimuksissa on todettu, että laatuun investoitu euro tuo takaisin 10 €. Suomessa nämä mahdollisuudet on tunnistettu kansallisessa matkailustrategiassa sekä kansallisessa luontomatkailustrategiassa, jota toteuttamaan on käynnistynyt Visit Finlandin koordinoima Outdoors Finland -mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisohjelma. Keski-Suomessa on runsaasti puhdasta luontoa, jota yritykset voisivat hyödyntää tehokkaammin markkinoilla. Muutamaa kärkikohdetta lukuun ottamatta alueen monipuolinen retkeilyreittien verkosto on rakennettu pääosin lähivirkistyskäyttöön. Suunnittelussa on usein lähdetty perinteisistä poluista ja kulku-urista ja käyttäjälähtöinen suunnittelu on jäänyt vähemmälle. Hankealueen ongelmana on reittiverkoston kokonaisvaltaisen suunnittelun puute, yksittäisten retkeilyreittien heikko laatu, saavutettavuus, hyödynnettävyys liiketoiminnassa ja tunnettuus, jotka muodostavat maaseudun yritysten kehittämisen hidasteen. Retkeilyreitistöjä hyödyntävistä tapahtumista ja niiden matkailuelinkeinolle tuottamasta positiivisesta vaikutuksesta on saatu hyviä kokemuksia. Hankkeen tavoitteena on Keski-Suomen keskeisten retkeilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta vetovoimaisemmiksi huomioiden myös kansainväliset matkailijat ja samalla edistäen lähivirkistysmahdollisuuksia sekä luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen erityisesti mikro-yrityksille. Hanke perustuu Outdoors Finland Etelä -hankkeessa (2011-2014) kehitettyyn luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun malliin ja Keski-Suomesta keväällä 2016 kerättyihin reittikuvauksiin. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Metsähallitus. Hanke toteutetaan ajalla 1.10.2016-29.2.2019. Toteutusalue: Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kinnula, Kivijärvi, Kuhmoinen, Konnevesi, Laukaa, Saarijärvi

Yhteystiedot:
http://www.jamk.fi