Hankerekisteri

Maaseutuohjelman hankkeet Keski-Suomessa

Hankerekisteriin on koottu Keski-Suomessa toimivien Leader-ryhmien ja Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamat kehittämishankeet ja Leader-ryhmien yritystuet. Hankerekisterin tietojen oikeellisuudesta vastaa rahoittaja.

Aitomaaseutu.fi-sivustolla on tarkemmat kuvaukset ja yhteystiedot Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamista kehittämishankkeista ohjelmakaudella 2014-2020.

Maaseutuviraston valtakunnalliseen hankerekisteriin on koottu kaikki maaseutuohjelman hankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020.

Leader-karttaan on koottu Keski-Suomen Leader-ryhmien rahoittamat kehittämishankkeet ja yritystuet ohjelmakaudella 2014-2020. Kartan avulla on mahdollista tutustua hankkeisiin esimerkiksi alueittan tai paikkukunnittain.


Korpilahden ampumaradan maaperän puhdistus ja suojaus

Toteuttaja: Korpilahden Erämiehet ry

Tuen muoto: Yleishyödyllinen hanketuki

Rahoittaja: JyväsRiihi ry

Toteutusvaihe: Käynnissä

Rahoitusohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi: Yleishyödyllinen investointihanke

Toteutusalue: Jyväskylä, Korpilahti (nyk. Jyväskylää)

Kustannusarvio: 80351,54

Julkinen tuki: 50 %

Kuvaus:
Korpilahden ampumaradan puhdistus- ja maaperän suojauksen luvanvaraiset työt. Hankkeen tavoitteena on turvata ampumaradan ja -harrastusmahdollisuuden säilyminen sekä kehittyminen Korpilahdella. Hankkeen avulla ylläpidetään Korpilahden harrastusmahdollisuuksia sekä säilymistä elinvoimaisena kylänä. Hankeen konkreettisena tavoitteena on täyttää Vihtakankaan ampumaradan ympäristölupamääräykset sekä parantaa radan turvallisuutta.

Yhteystiedot:
www.korpilahdeneramiehet.net

Vihtakankaan ampumarata_Kunnostushanke_loppuraportti