Kansainvälinen Leader-toiminta

Kansainvälisen toiminnan kautta omalle alueelle saadaan uutta osaamista, erilaisia näkökulmia tai ideoita. Kansainvälistymisen kautta voidaan lisätä innostusta ja sitoutuneisuutta maaseudun kehittämiseen. Yhteistyö eri kulttuureista tulevien eurooppalaisten kanssa lisää suvaitsevuutta.   

Leader-ryhmät voivat rahoittaa kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.  Kansainvälisen hankkeen hakija voi olla paikallinen yhdistys tai muu toimija. Hankkeeseen tarvitaan yhteistyökumppani vähintään yhdestä tai kahdesta muusta Euroopan maasta. 

Leader-ryhmät ovat osa Euroopan laajuista yhteistyöverkostoa. Ne auttavat uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä. 

Lisätietoa muiden maiden Leader-toiminnasta: www.elard.eu  tai www.enrd.ec.europa.eu