Kansainvälinen Leader-toiminta

Kansainvälisen toiminnan kautta omalle alueelle saadaan uutta osaamista, erilaisia näkökulmia tai ideoita. Kansainvälistymisen kautta voidaan lisätä innostusta ja sitoutuneisuutta maaseudun kehittämiseen. Yhteistyö eri kulttuureista tulevien eurooppalaisten kanssa lisää suvaitsevuutta.   

Leader-ryhmät voivat rahoittaa kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.  Kansainvälisen hankkeen hakija voi olla paikallinen yhdistys tai muu toimija. Hankkeeseen tarvitaan yhteistyökumppani vähintään yhdestä tai kahdesta muusta Euroopan maasta. 

Leader-ryhmät ovat osa Euroopan laajuista yhteistyöverkostoa. Ne auttavat uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä. 

Lisätietoa muiden maiden Leader-toiminnasta: www.elard.eu  tai www.enrd.ec.europa.eu
Keski-Suomessa toteutuneita kansainvälisiä hankkeita

Maaseudun Sivistysliiton hankkeet

Karhunveistoa kautta Euroopan -esiselvityshanke 
Puusta pitkään - Many faces of wood
Ihmeitä puusta - kansainvälisen vuorovaikutuksen hanke

Maaseudun Sivistysliiton hankkeet nostavat valokiilaan kansanomaisen puuosaamisen uudistuvia perinteitä eri maissa. Puusta pitkään -hankkeessa kansanomaisen taiteen tekijät ja puunveistäjät eri maista kohtaavat toisiaan keskinäisen työskentelyn merkeissä ja toisiltaan oppien. Kansanomaista taidetta tuodaan yleisön nähtäville näyttelyiden, festivaalien, kilpailujen, filmien, tapahtumien, performanssien, julkaisujen ja työpajojen kautta. 
Hankkeen tapahtumia Suomessa ovat mm. Saarijärven puunveistotapahtuma ja joulutapahtuma, Karhufestivaali ja Karhunveiston MM-kilpailu sekä Ilomantsin puunveistotapahtuma. Toimenpiteillään hanke edistää alueiden omaleimaista vetovoimaisuutta ja tunnettuutta. 

Ihemitä puusta -hankkeella haetaan laajempaa ja pysyvämpää vaikuttavuutta kansainväliseen vuorovaikutukseen käynnissä olevan Puusta pitkään -hankkeen tueksi. Hanke laajentaa toimintaa ja kansainvälisyystoimenpiteitä toiminta-alueen nuorisoon. Nuorisoa aktivoidaan osallistumaan Puusta pitkään -hankkeen workshopeihin ja verkottumalla sosiaalisen median kautta. Hankkeen aikana toteutetaan vuorovaikutusmatkat Viroon ja Liettuaan, matkoille osallistuvat myös nuoret. Suomessa leader-alueiden nuorisolle järjestetään matkat ristiin Vaara-Karjalan ja Viisarin alueilla tapahtuviin kansainvälisiin kohtaamisiin ja tapahtumiin.

Hankkeiden kumppanimaat: Keski-Suomessa Viisarin alueet ja Pohjois-Karjalassa Vaara-Karjalan Leader, joka on hankkeen Lead partner. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Virosta ja Liettuasta sekä asiantuntijakumppanit Puolasta ja Italiasta.

Lisätietoa:

http://www.msl.fi/index.php?pid=177