Keski-Suomen Leader-ryhmät

Mitä Leader-ryhmät ovat?

Keski-Suomessa toimii neljä maaseudun kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää. Ryhmät ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä.

Leader-ryhmät koostuvat työntekijöistä, hallituksesta ja jäsenistä. Toiminta-alueen asukkaat voivat osallistua ryhmän toimintaan käymällä tapahtumissa, toteuttamalla tai osallistumalla hankkeeseen tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Jäsenistö valitsee yhdistyksen vuosikokouksessa hallituksen, johon jokainen jäsen voi asettua ehdolle.

Leader-ryhmissä paikalliset asukkaat eli hallitus päättää alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Leader-ryhmät tekevät omat kehittämisstrategiansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet sen mukaisesti. Strategiaa toteutetaan seitsemän vuotta kestävän ohjelmakauden ajan.
Kuvakollaasi Työntekijät (nettiversio)
Leader-työntekijöitä

Jos sinulla on omaan paikkakuntaasi tai yritykseesi liittyvä kehittämisidea, ota varhaisessa vaiheessa yhteyttä oman alueesi Leader-ryhmään. Näin saat tiedon, onko ideasi ryhmän strategiaan sopiva ja mahdollisesti rahoituskelpoinen. Ryhmästä saat myös neuvoja hakuprosessiin asioiden lähtiessä rullaamaan.

Hallitus on Leader-toiminnan ydin

Leader-ryhmän hallituksessa ovat edustettuina alueen asukkaat, yrittäjät, yhdistykset ja paikallinen julkinen hallinto. Hallitus valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti siten, että kolmasosa jäsenistä edustaa paikallista julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä sekä yrityksiä ja loput kolmasosa alueen asukkaita.

Kuvakollaasi Hallitus (nettiversio)
Keski-Suomen Leader-ryhmien hallitusjäseniä

Keski-Suomen neljä Leader-ryhmää

Suomessa on yhteensä 56 Leader-ryhmää, joista neljä toimii Keski-Suomessa. Keski-Suomen Leader-ryhmien yhteydessä toimii myös Sisä-Suomen kalatalousryhmä. Kalatalousryhmä neuvoo elinkeino- ja matkailukalatalouteen liittyvien hankkeiden hakemisessa ja rahoittaa niitä.

 Lue lisää Keski-Suomen Leader-ryhmistä:Keski-suomen maaseutu ryhmien kartta
 Lue lisää Kalatalousryhmästä: