Leader-toiminnan vaikutukset

Mitä kaikkea Leader-toiminnalla ollaan saatu aikaan?

Suomen Leader-ryhmät ovat tuoneet jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan käytännön parannuksia ihmisten arkeen ja työntekoon. Leader-työn tuloksena on mm. syntynyt uusia työpaikkoja ja yrityksiä sekä tehty lukuisia talkootunteja yhteiseksi hyväksi.

Suurin osa suomalaisista on tieten tai tietämättään hyötynyt maaseutuohjelman vaikutuksista. Yksi on saanut ostoskoriinsa kaipaamaansa luomutuotettua ruokaa. Toinen on osallistunut talkoisiin uimarannan siistimiseksi tai koulutukseen. Kolmas on työllistänyt itsensä tai hankkinut yritykselleen uuden laitteen. Neljäs on nauttinut lähiliikuntapaikasta.

Työ on ollut pitkäjänteistä oman alueen kehittämistä. Leader-ryhmien verkostoissa on mukana toimijoita kaikilta yhteiskunnan eri aloilta. Näin on saatu aikaan uusia ja parempia palveluja maaseudulle, sekä kehitetty osaamista ja hyvinvointia lähiyhteisöissä.
08-leaderin-avulla-saatu-aikaan
Leader-toiminnan vaikuttavuus on monen tekijän summa. Leader-toiminnassa julkiset ja yksityiset tahot toimivat yhteistyössä saman päämäärän eteen, tasavertaisessa kumppanuudessa. Paikallisille ihmisille annetaan vastuuta ja välineitä oman alueensa kehittämiseen.

Leader-toiminta Keski-Suomessa 20 vuoden aikana

Leader-toiminnan vaikutukset näkyvät vahvasti myös keski-Suomessa. Kaikkien neljän Keski-Suomen Leader-ryhmän osalta on koottu faktalukuja toiminnan alkuvuosista lähtien.

Näiden 20 vuoden aikana Keski-Suomessa...

  • Leader-ryhmät ovat rahoittaneet yhteensä 398:aa maaseudulla toimivaa yritystä
  • yleishyödylliset yhteisöt ovat korjanneet tai rakentaneet yhteensä 552 harraste-, virkistys- ja kokoontumispaikkaa Leader-rahoituksen avulla
  • talkootyötä on tehty yhteensä 600 tuhatta tuntia
  • maaseudun kehittämisessä on ollut mukana 710 aktiivista maaseudun hanketoimijaa, jotka ovat organisoineet hankkeita ja edistäneet omien paikkakuntiensa vireyttä
  • on myönnetty Leader-rahoitusta yhteensä 35 miljoonaa euroa
... ja työ jatkuu edelleen! Leader-toiminta 20 vuotta