JyväsRiihen ajankohtaista

JyväsRiihen hankkeiden ideahaku

Leader-rahoituksesta on ollut vuoden 2018 aikana kysyntää enemmän kuin rahaa on ollut jaossa. Jotta hyvät ideat saataisiin eteenpäin JyväsRiihi kerää tietoa hankeideoista ja tarpeista syyskuun aikana uudella ideahaulla. Hankkeen ei tarvitse olla vielä valmis, mutta tarve ja ideat ovat jo tiedossa. Jätä ideasi hakuun 27.9.2018 mennessä. Ideahaku ei koske yrityksiä. Ne voivat hakea tukea suoraan Hyrrä-järjestelmästä.

Mitä?

Ideahaulla haetaan jatkovalmisteluun JyväsRiihen strategiaan parhaiten sopivia hankkeita ja tarvittaessa etsitään muille hyville ideoille muita rahoitusvaihtoehtoja. 

Kerro siis vapaamuotoisella maks. yhdellä aanelosella / tai linkin takaa löytyvällä lomakkeella mikä idea kaipaisi rahoitusta? 
Kerro mitä olisi tarkoitus tehdä ja miksi? Kuka olisi hakija? Milloin hanke toteutettaisiin? Millä hinnalla?


Kuka voi hakea?

Hakijana voivat toimia rekisteröityneet yhdistykset, koulutusorganisaatiot, kunnat, elinkeinoyhtiöt jne.  Ideasta ilmoittamisessa ei tarvita vielä virallista yhdistyksen päätöstä, nyt voi heitellä ilmaan ihan uusiakin ideoita.

Ideahaku ei koske suoria yritystukia. Yrityskohtaisiin hankkeisiin voi hakea tukea suoraan Hyrrä -järjestelmässä.

Mihin tukea voi hakea?

Ideahaussa haemme hankkeita, joilla parannetaan JyväsRiihen alueen maaseutualueiden palveluita ja viihtyvyyttä. Hankkeista hyötyvien tulee olla maaseudulla toimivia yhteisöjä ja asukkaita.

Hanke voi olla yleishyödyllinen investointi tai kehittämishanke, joka hyödyttää laajempaa joukkoa kuin pelkästään omaa jäsenistöä. Hankkeessa voi olla myös koulutusta, tiedonvälitystä tai yhteistyön kehittämistä. Tutustu hankemuotoihin. 

Milloin ja miten?

Ideahaku on auki 27.9.saakka.  Hankeideat voi lähettää joko Mitä muuta pitää tietää?

JyväsRiihen hallitus käy läpi ideat kokouksessaan lokakuun alussa. Tuolloin tehdään ideoiden perusteella rahoituslinjauksia tulevalle vuodelle.  Tarvittaessa hankeideoita voidaan ohjata myös Keski-Suomen Ely-keskuksen hankehakuun.

Ideahakuun osallistuminen ja mahdollisesti jatkovalmisteluun valituksi pääseminen ei tarkoita vielä, että hanke olisi varmasti rahoitettavien joukossa.  JyväsRiihen hallitus käsittelee varsinaiset hakemukset JyväsRiihen valintakriteerien perusteella.  

Jatkovalmisteluun valittavien hankkeiden on jätettävä varsinainen hakemus sähköisesti Hyrrä -järjestelmään.  Hyrrä -järjestelmän käyttöön tarvittavat yhdistyksen tunnukset haetaan  Katso -palvelussa. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet tulee olla ilmoitettuna yhdistysrekisteriin. Lue näistä lisää Maaseutuviraston Hyrrä -ohjeista.

Mikäli hankeideaan kuuluu rakentamista, tulee varsinaisessa hakemuksessa olla asiantuntijan laatimat piirustukset ja rakentamista koskevat laskelmat. Katso ohjeet rakentamishankkeeseen tarvittaviinasiakirjoihin tästä.


Rahoituskausi päättyy 2020, joten hankkeet tulisi toteuttaa vuosina 2019 -2020.
Varsinaisten hakemusten valinta tapahtuu JyväsRiihen hallituksessa marraskuussa 2018 tai alkuvuonna 2019. Viralliset tukipäätökset tekee ELY-keskus vuoden 2019 aikana,  kun vuoden 2019 myöntövaltuudet saadaan käyttöön.  


Lisätietoja ideahausta:
Pirjo Ikäheimonen puh 040 868 1113
Leena Karjalainen puh 044 959 8500 
sp: toimisto(at) jyvasriihi.fi

Palaa otsikoihin