JyväsRiihen ajankohtaista

Leader-rahoitus 2018

JyväsRiihi myöntää Leader-avustuksia maaseudulla toimivien yritysten investointeihin, kokeiluihin ja yritysten yhteistyön kehittämiseen. Avustuksia voi hakea myös kylissä toimivien yhdistysten ja harrastuspaikkojen kehittämiseen. Isompien hankkeiden ja yritystukien osalta tukihaku on jatkuva, niin kauan kuin vuoden myöntövaltuutta on jäljellä. Kalustoa kylille -teemahaku yhdistysten pienhankintoihin päättyy kuitenkin 31.1.2018.

Kalustoa kylille -haku päättyy 31.1.2018

Teemahankkeen kautta maaseudun yhteisöt ja järjestöt voivat hakea omaa alahanketta, jonka avulla voidaan hankkia yhteiseen käyttöön harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita. Hankkeiden kustannukset voivat olla 1000 -15 000 €. Tuki hankkeisiin on 60% ja yhdistyksen omarahoitus 40% (vain rahaa, vastikkeeton työ ei ole mahdollinen).Paperihakemukset liitteineen on toimitettava JyväsRiihen toimistolle joko postitse tai skannattuna sähköpostilla osoitteeseen toimisto(at)jyvasriihi.fi
Hakuohjeet, valintakriteeritja hakulomakkeet löytyvät täältä: Kalustoa kylille -teemahanke

rahakuva

Yritystuet - jatkuva haku

Maaseudulla toimivien yritysten harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myöntää päätoimiseen, jatkuvaan ja kannattavaan yritystoimintaan. Tukea haetaan sähköisesti  Hyrrä-järjestelmästä. Hakuaika on jatkuva. Hankkeita ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on otettu vireille. Tutustu valintakriteereihin ja hakuehtoihin täällä: Yritysrahoitus

Inestointitukea voidaan myöntää toiminnan laajentamista tai kannattavuutta parantavan kaluston, koneiden tai laitteiden hankintaan tai rakentamiseen, kun hankkeen alvittomat kustannukset ovat yli 10 000 e.  Avustus on enintään 20% kokonaiskustannuksista. 

Yritystukea kokeiluihin voidaan myöntää 2 000 -10 000 €. Kokeilutukea voidaan myöntää ensimmäistä yritystään aloittavalle yrittäjälle, joka ei ole saanut starttirahaa tai nuoren viljelijän aloitustukea. Toimiva yritys voi hakea tukea, jos se ryhtyy harjoittamaan kokonaan uutta yritystoimintaa ja yritys ei ole saanut starttirahaa. Toimivaksi yritykseksi lasketaan ennen vuotta 2014 aloittaneet yritykset.  Kokeilutuki on tarkoitettu pääasiassa asiantuntijapalveluihin tai kokeilusta aiheutuviin perusteltuihin kustannuksiin (ei investointeja).

Lue lisää täältä: Tukimuodot

Yritysten yhteistyön kehittämiseen sopii yhteistyöhanke, jolla kehitetään yleisemmin elinkeinotoiminnan edellyksiä. Yritysryhmähankkeessa 3-10 yritystä voi yhdessä kehittää toimintaansa yrityskohtaisilla ja yhteisillä toimenpiteillä. Saat lisätietoa täältä: Yritysten yhteistyöhankkeet ja yritysryhmähankkeet 

Yleishyödyllinen kehittäminen ja investoinnit -jatkuva haku

Kehittämis- ja investointihankkeilla voidaan parantaa kylän palveluita ja viihtyisyyttä tai kunnostaa kokoontumis-, luonto- ja harrastuskohteita.  Hanektuilla voi toteuttaa myös monia muita ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja elämänlaatua. Hankkeissa voi myös järjestää koulutusta, tiedottaa ja kehittää innovaatioita. Mahdollisuuksia riittää niin pieniin kuin suuriinkin tekoihin. 

Leader-rahoituksen avulla kylissä toimivat yhdistykset voivat toteuttaa omista tarpeistaan nousevia hankkeita. Kehittämishankkeissa tuki on 85% (minimi 7500 €) ja investoinneissa 50% (minimi 12 500 €). Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmästä. 

Hakemusten käsittely

Rahoitettavat hankkeet valitaan JyväsRiihen Yritteliäät kylät -strategian painotusten ja valintakriteerien mukaisesti. JyväsRiihen hallitus käsittelee Leader-tukihakemukset kokouksissaan. Edellytyksenä hallituskäsittelylle on, että hakija toimittaa kaikki käsittelyyn tarvittavat tiedot ja liitteet määräaikoihin mennessä .Mikäli hakemuksesta puuttuu joku käsittelyssä tarvittava tieto, pyytävät työntekijät hakemuksiin täydennyksiä.


Koska hakemuskäsittely ruuhkautuu helposti juuri ennen määräajan päättymistä, toivommekin että olette hakemusvalmistelun osalta yhteydessä joko Leena tai Pirjoon jo hyvissä ajoin ennen määräaikojen päättymistä. Jotta pystymme palvelemaan hakijoita parhaalla mahdollisella tavalla, pyydämme sopimaan oma ohjausaikasi etukäteen.

Alkuvuoden kokousaikataulu.  Suluissa Leader-hankkeiden ja yritystukien hakemusten viimeinen jättöpäivä. 

25.1.2017  (8.1.)
15.2.2018 (31.1.)
8.3.2018   (12.2.)

Lisätietoja tai ohjausta hakuprosessiin: sp: toimisto(@) jyvasriihi.fi Pirjo puh: 040 868 1113 tai Leena puh: 044 959 8500 

Palaa otsikoihin