JyväsRiihi ry - Jyvässeudun paikallinen Leader-ryhmä

JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu yleishyödyllinen maaseudun kehittämisyhdistys. Sen tavoitteena on aktivoida ja innostaa toiminta-alueensa asukkaita ja yhteisöjä omaehtoiseen alueensa kehittämiseen.

JyväsRiihi voi myöntää Leader-rahoitusta toiminta-alueensa yhteisöjen tai mikroyritysten kehittämiseen. Yhdistys tekee yhteistyötä alueen asukkaiden, järjestöjen, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Sen toiminta-alueeseen kuuluvat Laukaa, Muurame, Uurainen ja Jyväskylän maaseutualueet. Jyväskylän taajama-alueelle ei suunnata Leader-rahoitusta.

JyväsRiihen toimintaa rahoittavat alueen kunnat, Suomen valtio ja Euroopan unioni. Leader-ryhmän toimii osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.