JyväsRiihen omat hankkeet

JyväsRiihen omien hankkeiden tarkoituksena on tukea yhdistyksen tavoitteita ja paikallisen strategian toteutusta. 

Omiin hankkeisiin haetaan tarvittaessa muuta rahoitusta.  Niiden käynnistämisestä päättää hallitus.

Strategian vaikuttavuuden parantamiseksi osallistumme tarpeen mukaan myös muiden toteuttamiin alueelliseen hankkeisiin.