JyväsRiihen rahoituslinjauksia vuodelle 2019

JyväsRiihen hallitus on päättänyt uusista rahoituslinjauksista syyskuussa toteutetun ideahaun perusteella. Osa esitetyistä ideoista ohjataan Ely-keskuksen hakuun.

Vuoden 2019 julkisen rahoituksen myöntövaltuudesta (noin 406 500 €) varattiin rahoitusta seuraaviin kiintiöihin:

  •  Elinkeinojen kehittäminen (yritystuet, yritysryhmät) 80 000 €. Jatkuva haku
  • Yleishyödylliset investoinnit: 100 000 €, pääasiassa pieniä investointeja, joille erillishaku uudella teemahankkeella.  Alahankkeiden tuki 60%, yksittäisen alahankkeen kustannukset 
    1 000 -15 000 €. Investoinnit voivat olla kalustohankintoja tai rakentamista tai molempia.  Paperihakemusten käsittely tammikuussa. Hakemusten määräaika 25.1.2019
  • Yleishyödylliset kehittämishankkeet: 120 000 €.  Kehittämishankkeille suositellaan enintään kahden vuoden toteutusaikaa. Julkinen tuki yksittäisessä hankkeessa voi olla enintään 45 000 € (ei koske kansainvälisiä hankkeita). Hakemukset käsitellään maaliskuun kokouksessa. Hakemukset Hyrrän kautta. Määräaika 15.2.2019
  • Kansainväliset hankkeet: 100 000 €. Hakemukset Hyrrän kautta. Käsittely saapumisjärjestyksessä.

Lisäksi hallitus päätti, että mahdollinen lisäkehys ja palautuvat valtuudet jaetaan sitä mukaa kun rahoja palautuu jakoon ilman kiintiöitä.  


Rahoituksen haku

JyväsRiihi myöntää harkinnanvaraista Leader-rahoitusta alueensa pienyrityksille, yhdistyksille, järjestöille tai muille rekisteröidyille toimijoille.  Hakemusvalmisteluun saa maksutonta neuvontaa ja ohjausta sopimuksen mukaan.

Yritykset ja yritysryhmät voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Tukea voidaan myöntää myös yleisempään elinkeinoelämän kehittämiseen.

Yhteisöt ja yhdistykset puolestaan voivat saada hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.

JyväsRiihen Leader-rahoitus on osa Manner-Suomen maaseutuohjelmaa ja se perustuu Yritteliäät kylät 2020                 -strategiaan.  Leader-rahoitus on julkista rahoitusta, joka tulee EU:n maaseuturahastosta, valtiolta ja toiminta-alueen kunnilta.

Rahoitusehdot ja hakumenettely perustuvat Manner-Suomen maaseutuohjelmaan.