JyväsRiihen rahoituslinjauksia vuodelle 2019

JyväsRiihen hallitus on päättänyt uusista rahoituslinjauksista syyskuussa 2018 toteutetun ideahaun perusteella.  

Vuoden 2019 julkisen rahoituksen myöntövaltuudesta (noin 406 500 €) varattiin rahoitusta seuraaviin kiintiöihin:


  •  Elinkeinojen kehittäminen (yritystuet, yritysryhmät) 80 000 €. Jatkuva haku
  • Yleishyödylliset investoinnit: 100 000 €, pääasiassa pieniä investointeja, joille erillishaku uudella teemahankkeella.  Alahankkeiden tuki 60%, yksittäisen alahankkeen kustannukset 1 000 -15 000 €. Investoinnit voivat olla kalustohankintoja tai rakentamista tai molempia.  Paperihakemusten käsittely tammikuussa. Hakemusten määräaika 25.1.2019
  • Yleishyödylliset kehittämishankkeet: 120 000 €.  Kehittämishankkeille suositellaan enintään kahden vuoden toteutusaikaa. Julkinen tuki yksittäisessä hankkeessa voi olla enintään 45 000 € (ei koske kansainvälisiä hankkeita). Hakemukset käsitellään maaliskuun kokouksessa. Hakemukset Hyrrän kautta. Määräaika 15.2.2019

  • Kansainväliset hankkeet: 100 000 €. Hakemukset Hyrrän kautta. Käsittely saapumisjärjestyksessä.

Lisäksi hallitus päätti, että mahdollinen lisäkehys ja palautuvat valtuudet jaetaan sitä mukaa kun rahoja palautuu jakoon ilman kiintiöitä.  
Hankerahoitus yhdistyksille tai yhteisöille

Leader-rahoituksen avulla kylissä toimivat yhdistykset voivat toteuttaa omista tarpeistaan nousevia hankkeita.  

Hankerahoituksen avulla voidaan parantaa kylän palveluita ja viihtyisyyttä,  kehittää yrittäjien yhteistyötä tai vaikka kunnostaa kokoontumis-, luonto- ja harrastuskohteita. Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa näitä ja monia muita ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja elämänlaatua. Hankkeissa voi myös järjestää koulutusta, tiedottaa ja kehittää innovaatioita. Mahdollisuuksia riittää niin pieniin kuin suuriinkin tekoihin. 

Tutustu tarkemmin hankerahoituksen tukimuotoihin ja hakuohjeisiin Keski-Suomen maaseudun hankerahoitus-sivuilla.

Hankkeiden hakijoina voivat olla esimerkiksi yhdistykset, koulutusorganisaatiot, tutkimuslaitokset, kunnat, elinkeinoyhtiöt, säätiöt ja muut vastaavat. Ensisijaisesti tuemme maaseutualueella toimivia yhteisöjä. Kaupunkialueen rajaus näkyy allaolevassa kartassa ja tässä

Hakijayhteisö voi  toimia myös kaupunkialueella, mutta hankkeesta hyötyvä kohderyhmä on oltava pääasiassa maaseudun asukkaista, yhteisöistä tai yrityksistä. Kaupunkialueella toimivien yhdistysten on erikseen perusteltava, mikä on hankkeen kohderyhmä ja miten se on valittu.
JyväsRiihen tukialueen rajaus Jyväskylän kaupungin alueella-page-001
Olennaista hanketuen myöntämisessä on, että hakijan pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta ja että toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Hankkeen tavoitteiden ja toiminnan on oltava yleishyödyllisiä ja sellaisia, joista hyötyy tasavertaisella tavalla kaikki alueen tai kylän toimijat. Tuettu toiminta ei voi kohdistua pelkästään omalle jäsenistölle tai ennalta määrätyille suljetuille kohdejoukoille.