Kansainväliset hankkeet


Katse-kansainvälisyyteen

Leader-rahalla on mahdollista toteuttaa myös kansainvälisiä hankkeita. Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena on, että toimijat eri maista oppivat toisiltaan mahdollisimman paljon. Toisilta opittuja käytäntöjä tuodaan osaksi omaa toimintaa – ja päinvastoin.

Kv-hankkeet ovat aluekehittämistä, maaseudun elävänä pitämistä ja innovaatioiden esiin nostamista siinä missä muutkin Leader-hankkeet. Liikkeelle lähdetään aina yhdistyksen tai muun toimijan tarpeesta. Leader-ryhmät puolestaan auttavat löytämään sellaiset yhteistyökumppanit Euroopasta, joiden kanssa yhteistyö on hyödyllistä kaikille osapuolille. Leader-ryhmillä on valtavat verkostot. Euroopassa toimii nimittäin noin 2 600 Leader-ryhmää.

Millainen taho sopii kv-hankkeen kumppaniksi?

Kansainvälisissä hankkeissa kumppaneina voivat olla Leader-ryhmät tai näiltä rahoituksen saavat hanketoimijat, kalatalousryhmät sekä maaseutualueilla toimivat Leader-tyyppiset ryhmät ja yhteisöt EU:n ulkopuolella. Yhteistyötä voi rakentaa myös kaupunkimaisen EU-alueen kanssa, joka saa rahoitusta jostain muualta kuin maaseuturahastosta (esim. aluekehitysrahastosta).

Voit kysyä lisätietoa kansainvälisten hankkeiden toteuttamisesta alueesi Leader-ryhmältä >>


Lue ja tulosta myös Katse kansainvälisyyteen -esite, josta löydät vinkit kansainvälisen hankkeen toteuttamiseen >>

Esite s. 1
Esite s. 2


Kv-esite