JyväsRiihen hallituksen rahoituslinjauksia

Tukitasot:

 • yritysten investoinnit  20%
 • yleishyödylliset investoinnit 50%
 • yleishyödyllinen kehittäminen  85%
 • koulutus (yleishyödylliset toimijat) 85%
 • tiedonvälitys 90-100%
 • alueiden tai kansainväliset hankkeet 90-100%
 • yritysryhmähankkeet 75%

 • yritysten yhteistyöhankkeet -aktivointi 90%
 • yritysten yhteistyöhankkeet -tiedonhankintahanke 80%
 • yritysten yhteistyöhanke -palvleuiden, tuotteiden tain prosessien kehittäminen 60%


Muita rahoituslinjauksia

Päivitys 1.11.2018

 • Kehittämishankkeeseen  julkisen tuen määrä voi olla enintään 45 000 €/ hanke, enintään 2-vuotisia hankkeita loppu ohjelmakaudelle

JyväsRiihen rahoitusta ei suunnata

 • laajakaista - tai kyläverkkohankkeisiin 
 • mittaviin tie-, vesihuolto- tai vesistöjen kunnostushankkeisiin
 • Lahti- tai nylkyvajojen rakentamiseen, joskin yleishyödyllistä käyttöä edistävää kaluston tai kylmälaitteiston hankintaa voidaan tukea
 • Yritystukea ei myönnetä perustoimistokäyttöön tulevan tietokoneen tai muun peruslaitteiston hankintaan, sillä koneiden käyttöikä on pääsääntöisesti vain muutama vuosi ja niitä pidetään yritystoiminnan käynnistämisen kannalta perustoimintana.  Linjaus koskee myös yhdistystoimijoita.
 • piennarten niittoon tai vastaavaan toimintaan liittyviä investointeja tuetaan harkinnanvaraisesti, mikäli ne liittyvät maatilojen liitännäiselinkeinoihin
 • Pääsääntöisesti perustamistuen hakemukset ohjataan ELY-keskuksen käsittelyyn. JyväsRiihi rahoittaa perustamistuen osalta ensisijaisesti vain kokeiluja. Perustamistukeen liittyviä asiantuntijapalveluita voidaan tukea enintään 10 000 euroa, ellei tuella ole merkittäviä ja välittömiä työllisyysvaikutuksia.