JyväsRiihen Yritteliäät kylät -strategiaMaa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt JyväsRiihen Yritteliäät kylät -strategian toteuttamiseen 3,6 miljoonan euron julkisen rahoituskehyksen vuosille 2014-2020. Julkinen rahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta, valtiolta ja toiminta-alueen kunnilta.
Strategian toteuttamiseen tarvitaan lisäksi 1,94 miljoonaa euroa yksityistä rahoitusta, joka koostuu yritysten ja yhdistysten omarahoitusosuudesta ja yhdistystoimijoiden talkootyöstä.

Yritteliäät kylät painopisteet


JyväsRiihen strategian kehittämisessä on kolme pääteemaa:

 1. Uudistuva yrittäjyys, 
 2. Yhteisöllisyys ja yhteistyö 
 3. Ympäristö ja asumisviihtyvyys

Strategiaa läpileikkaavia kehittämistavoitteita ja teemoja ovat lähitalous ja lähipalvelut, aktiiviset nuoret, kansainvälisyydellä menestykseen ja kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus. Strategia toimii tulevina vuosina JyväsRiihen rahoituksen ohjausvälineenä. 


Tutustu valmiiseen strategiaan


Ohjelmakauden tavoitteita

Uudistuva yrittäjyys

Päätavoite: Yrittäjyys vahvistuu ja luo elinvoimaa
Muut tavoitteet:

 • Alueelle syntyy uusia yrityksiä ja olemassa olevien yritysten toiminta kehittyy
 • Lähipalveluiden tuottamiseen liittyvä osaaminen kasvaa, lähipalveluiden määrä kasvaa ja niitä osataan hyödyntää paremmin
 • Nuorten yrittäjyysosaaminen kasvaa ja syntyy uusia nuorten yrityksiä
 • Kaupungin kysyntää osataan hyödyntää ja tuotteita tarjota ”oikein paketoituna"
 • Kansainvälisten markkinoiden kautta saadaan lisää tuloa, mutta myös osaamista alueelle

Yhteisöllisyys ja yhteistyö 

Päätavoite: Kylien yhteisöllisyys ja hyvinvointi vahvistuu 

Muut tavoitteet:

 • Lähipalveluiden tuottamiseen haetaan uusia ratkaisuja yhteistyötä lisäämällä
 • Nuorten osallisuutta oman kylän kehittämiseen lisätään ja kokeillaan uusia yhteistyömuotoja
 • Kaupungin läheisyys ja resurssit maaseudulla toimivien yhteisöjen ja yhteistyömuotojen kehittämisessä saadaan tehokkaammin käyttöön
 • Kansainvälisten yhteistyöverkostojen kautta saadaan voimaa ja ideoita yhteisöllisen toiminnan kehittämiseen, uusia tulokkaita saadaan mukaan toimintaan

Ympäristö ja asumisviihtyvyys

Päätavoite: Ympäristö kohentuu ja syntyy uutta toimintaa 
Muut tavoitteet:

 • Kylien ympäristöt ja lähiliikunta-alueet kuntoon ja monipuoliseen käyttöön
 • Nuoret ideoivat ja toteuttavat ympäristön viihtyvyyteen, toiminnallisuuteen ja käytettävyyteen liittyviä hankkeita
 • Maaseutuympäristön tehokkaampi hyödyntäminen kaupunkilaisten virkistäytymiseen tuo tuloja ja elinvoimaa kyliin
 • Kansainvälisten kontaktien kautta saadaan osaamista ja uusia ideoita ympäristön ja asumisviihtyvyyden kehittämiseen