JyväsRiihen yritysrahoitus

Maaseudun yritysrahoitus tarjoaa mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille: aloittaville, laajentaville ja toimintaansa kehittäville. Yritysrahoitus soveltuu laajasti eri toimialoille muun muassa investointeihin, kapasiteetin lisäämiseen ja liiketoiminnan uudistamiseen. 

Rahoitus kohdennetaan toimenpiteisiin, jotka parhaiten edistävät JyväsRiihen Yritteliäät kylät 2020 -strategian tavoitteiden toteutumista. Tutustu tarkemmin yritysrahoituksen tukimuotoihin ja tukiehtoihin Keski-Suomen maaseudun yritysrahoitus-sivuilla

Yritysrahoitus on harkinnanvaraista tukea. Yritysmuoto ei rajoita tuen hakemista, kunhan yrityksen toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle. Hakijan täytyy olla 18 vuotta täyttänyt, eikä yläikärajaa ole.

Tuen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan ja että tuella on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. 

Tukea ei myönnetä, jos alalla ja paikkakunnalla on kilpailua, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa. Kilpailutilanne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Tuki ei saa vääristää kilpailua. 

Toimialoista tuen ulkopuolelle on rajattu energiaturpeen tuottaminen, rakennusurakointi, tukku- tai vähittäiskauppa, huoltamot ja liikenneasemat.

Yritystukea voidaan myöntää  JyväsRiihen toiminta-alueella toimiville yrityksille, poislukien Jyväskylän kaupunkialue, joka näkyy punaisella rajattuna allaolevassa kartassa.

JyväsRiihen tukialueen rajaus Jyväskylän kaupungin alueella-page-001

10-faktaa-infografiikka