JyväsRiihi ry - paikallinen Leader-ryhmä

JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu yleishyödyllinen maaseudun kehittämisyhdistys. Se toimii  maa- ja metsätalousministeriön hyväksymänä paikallisena LEADER-toimintaryhmänä. Yhdistys on laatinut yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa Yritteliäät kylät 2020 -strategian, jonka julkinen rahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta, valtiolta ja toiminta-alueen kunnilta. 

JyväsRiihi myöntää Leader-rahoitusta toiminta-alueensa yhteisöjen tai mikroyritysten kehittämiseen. Leader-hankkeiden ja yritystukien avulla lisätään osaamista, yrittäjyyttä ja maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta sekä kannustetaan toimijoita kansainväliseen kokemusten vaihtoon maaseutu-alueilla.  

Annamme maksutonta ohjausta hakemusvalmisteluun. Sovi oma ohjausaika jo hankkeen ideointivaiheessa.

Leader toiminta-alueeseen kuuluvat Laukaa, Muurame, Uurainen ja Jyväskylän maaseutualueet. Jyväskylän keskusta-alueelle ei suunnata Leader-rahoitusta, keskusta-alue on rajattu allaolevaan karttaan punaisella. tukirajausjyvasriihi_vakiluk-page-001