Hallitus

Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut pu­heenjohtaja ja 6-12 varsinaista jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on vuosi ja se alkaa vuosikokouksesta. Hallitusjäsenen yhtäjaksoinen enimmäisaika hallituksessa voi kuitenkin olla kor­keintaan kuusi vuotta.

Asukas- ja yhteisöedustajilta edellytetään yhdistyksen jäseneksi liittymistä.

Leader-ryhmän hallituksen on noudatettava ns. "kolmikantaperiaatetta". Tällä varmistetaan LEADER-työn edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä uusien ihmisten mukaan saaminen paikalliseen kehittämistyöhön. 

Leader-ryhmän hallituksen pitää koostua tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista:

1. paikallinen julkinen taho

2. yhteisöt (järjestöt, yhdistykset ja suuret yritykset)

3. maaseudun asukkaat

Paikallinen julkinen hallinto: Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

Yhteisöt: Yhteisöjen edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa päättävässä asemassa olevat henkilöt kuten kyläyhdistysten,kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin lastensuojeluliiton, metsästysseurojen, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, yrittäjäyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai muiden vastaavien toimijoiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.

Maaseudun asukkaat: Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia maaseudun asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Hallituksen kokoonpanoa seurataan vuosittain. Yksittäiset pienyrittäjät (alle 10 henkilötyövuotta) kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön.


Hallituksen kokoonpano vuonna 2018


Puheenjohtaja: Jari Halttunen, Laukaa

Varapuheenjohtaja: Eeva Happonen

Asukkaiden edustajat (varajäsen)

Jyväskylä: Päivi Pylkkänen (Tarja Hyvönen)

Laukaa: Eeva Happonen 

Muurame: Severi Parviainen

Uurainen: Launo Järvinen

Yhteisöjen edustajat (varajäsen)

Jyväskylä: Anna Sarkkinen, Japa ry (Reena Laukkanen-Abbey, Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys)

Laukaa: Mira Jalonen, Laukaan 4H (Mervi Rossi, Äijälän liikunta)

Muurame: Jukka Rouhiainen, Muuramen Yrittäjät ry (Joonas Karhinen, Muuramen Innola ry)

Uurainen: Matti Kekkonen, Höytiän kyläyhdistys (Harri Paajanen, Uuraisten Jokihaaran pvy)

Kuntien edustajat (varajäsen)

Jyväskylä: Sirkku Laurila (Kaisa Miettunen)

Laukaa: Jari Halttunen (Heli Peltola)

Muurame: Janne Andersin (Jenni Ahvenlampi)

Uurainen: Mia-Riitta Allik (Tiina Kuusanmäki)