Leader on toimintaa neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leader-ryhmä on rekisteröity yhdistys (Maaseutukehitys ry), joka kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Ryhmät laativat alueilleen paikalliset maaseudun kehittämissuunnitelmat, joita ne toteuttavat seitsemän vuotta kestävän ohjelmakauden ajan.

Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoituksella voidaan tukea mm. yritysten  kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmahdollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.  Ryhmät myös neuvovat tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Rahoitettavat hankkeet ja yritystuet valitaan kunkin ryhmän hallitukset alueensa kehittämisstrategian ja paikallisten valintakriteerien perusteella.

Suomessa on yhteensä  56 Leader-ryhmää, joista Maaseutukehitys on yksi. 

Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:

Leader-rahoitus

Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Tutustu hanke-esimerkkeihin

Leader-neuvonta

Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi.

Katso kuinka tyypillinen hanke etenee

Leader-toiminta

Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua.

Näin Leader-ryhmä toimii


Leader-toiminnan periaatteet

  • alhaalta ylöspäin lähestymistapa, jossa paikalliset toimijat määrittelevät toimintaa ja toteuttavat sitä
  • kumppanuus eli päätöksenteossa mukana paikalliset yhteisöt, julkiset tahot ja alueen asukkaat 
  • rajojen rikkominen eli tehdään sektorit ja organisaatiot ylittävää yhteistyötä asiaperusteisesti
  • alueperusteisuus eli ryhmä toimii itse määrittämällään alueella ja keskittyy oman alueensa rakenteisiin ja sen kehittämiseen
  • alueiden välisyys eli opitaan ja tehdään yhteistyötä yli oman toiminta-alueen sekä myös kansainvälisesti yli valtakunnan rajojen (Suomessa 56 ja EU:ssa 2100 LEADER -ryhmää)
  • innovatiivisuus eli toiminnalla luodaan jotain uutta, ei vain ylläpidetä vanhaa