Hankerahoitus yhdistyksille tai yhteisöille

Leader-rahoituksen avulla maaseudulla toimivat yhdistykset tai muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt voivat toteuttaa omista tarpeistaan nousevia hankkeita. 

Hankerahoituksen avulla voidaan parantaa kylän palveluita ja viihtyisyyttä,  kehittää yrittäjien yhteistyötä tai vaikka kunnostaa kokoontumis-, luonto- ja harrastuskohteita. Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa näitä ja monia muita ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja elämänlaatua. Hankkeissa voi myös järjestää koulutusta, tiedottaa ja kehittää innovaatioita. Mahdollisuuksia riittää niin pieniin kuin suuriinkin tekoihin. 


Hankkeiden hakijoina voivat olla esim. yhdistys, koulutusorganisaatio, tutkimuslaitos, kunta, elinkeinoyhtiö, säätiö tms. Olennaista hanketuen myöntämisessä on, että hakijan pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta.


Hankkeen tavoitteiden ja toiminnan on oltava yleishyödyllisiä, eli tuki ei saa kohdistua pelkästään omalle jäsenistölle tai ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu. 

Tutustu eri hankemuotoihin Keski-Suomen maaseudun hankerahoitus-sivuilla