Toiminnan periaatteet:

  • avoimuus: hankkeet ja päätökset ovat julkisia, aktiivinen tiedottaminen toiminnasta, mahdollisimman laajapohjainen jäsenistö
  • paikallisuus: kehittämistarve ja toimijat omalta alueelta
  • omaehtoisuus: tarve, tahto ja toteutus lähtevät toimijoista itsestään
  • asukaslähtöisyys: alhaalta ylös toimintaperiaate

Tavoitteet:

  • luoda tulevaisuuden uskoa ja kehittämisen tahtotila
  • koota aktiiviset toimijat ja voimavarat kehittämistä varten
  • lisätä viihtyvyyttä ja elämänlaatua
  • luoda yrittämisen edellytyksiä ja lisätä työmahdollisuuksia