Yhdistyksen hallitus

Maaseutukehitys ry:n hallitus koostuu LEADER -toimintaryhmille asetetun kolmikannan mukaan alueen eri tahojen toimijoista: 1/3 jäsenistä edustaa alueen julkisia tahoja, 1/3 jäsenistä edustaa alueen yhteisöjä ja 1/3 jäsenistä edustaa yksittäisiä maaseudun asukkaita.