Vesuri-ryhmän materiaalit


Yleistietoa

Vesuri-ryhmän esite

Vesuri-ryhmän esittelyvideo

10 faktaa yritysrahoituksesta


Vesuri-ryhmän v. 2007-2013 rahoittamien hankkeiden tulokset-lehti

Julkaisussa on esitelty kaikki yleishyödyllistä hanketukea saaneet hankkeet sekä lueteltu yritystukea saaneet yritykset.

Ohjelmakauden tulokset on koottu kuntakohtaisesti.

sähköinen versio

Painettua versiota saa toimistolta.

Ohjeita ja oppaita suunnitteluun

Hanketukien (investoinnit) käsittely ELY-keskuksessa (rakennusasiantuntija Raimo Toivola), 27.10.2016 pidetyn Hankesuunnittelukoulutuksen materiaali
Alatoimenpiteet, yleishyödyllinen investointi (koskee toimenpidettä M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus)
Alatoimenpiteet, yleishyödyllinen kehittäminen (koskee toimenpidettä M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus)
Flat rate maaseuturahaston hankkeissa


Hankkeiden viestintä

Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia (yrityshankkeet rajallisesti) sen jälkeen, kun hanke on saanut virallisen rahoituspäätöksen.

Yleiset tiedotusperiaatteet pätevät myös hankeviestinnässä. Toteutus on kuitenkin räätälöitävä kullekin hankkeelle sopivaksi. Eri hankkeiden kohderyhmät ovat erilaiset, samoin käytettävissä oleva budjetti.

Lue tarkemmin hankkeiden viestinnästä täältä.

Hanketoteuttajan viestintäohjeet
Hissipuhe on ensivaikutelma hankkeesta