Rahoituksen haku Vesuri-ryhmästä

Vesuri-ryhmän toiminta perustuu Leader-toimintatapaan. Vesuri-ryhmä kannustaa alueensa toimijoita omaehtoiseen maaseudun kehittämiseen hanketoiminnan avulla. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla VIISIKKO - kehittämisstrategian ja Leader-periaatteiden mukaisia, asukaslähtöisiä ja paikalliseen kehittämistarpeeseen vastaavia.

Yritykset ja yritysryhmät voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Tukea voidaan myöntää myös yleisempään elinkeinoelämän kehittämiseen.

Yhteisöt ja yhdistykset puolestaan voivat saada hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.