Hankerahoitus

Hankerahoitus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla toteutetaan investointi- ja kehittämishankkeita. Hankkeiden avulla parannetaan alueen infrastruktuuria ja ympäristöä sekä asumisen edellytyksiä. Hanketuella voidaan kehittää myös mm. kylien palveluita, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Hankkeiden hakijoina voivat olla esim. yhdistys, koulutusorganisaatio, tutkimuslaitos, kunta, elinkeinoyhtiö, säätiö tms.  

Hankkeen tavoitteiden ja toiminnan on oltava yleishyödyllistä, eli tuki ei saa kohdistua pelkästään omalle jäsenistölle tai ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.


Tutustu tarkemmin hankerahoituksen tukimuotoihin ja hakuohjeisiin Keski-Suomen maaseudun hankerahoitus-sivuilla.