Vesuri-ryhmän rahoituslinjaukset

hallituksen linjaamat hanketyyppien tukiprosentit

  • yleishyödyllinen kehittämishanke 80 %, esiselvitys 90 %
  • yleishyödyllinen investointihanke 50 % (kunnan hakemana julkinen tuki 100 %, josta kunnan omaa rahoitusta)
  • yrityksen investointituki 20 %
  • yhteistyöhankkeet 60-100 %
  • yritysryhmähankkeet 75 %


hallituksen rahoituslinjaukset ohjelmakaudelle 2014-2020

  • Pääsääntöisesti kehittämishankkeisiin palkataan vain yksi kokoaikainen työntekijä. Perustelluista syistä voidaan lisäksi palkata osa-aikainen työntekijä.
  • Talkootyön osuus voi olla max. 75 % yksityisestä rahoituksesta yleishyödyllisissä investointi- ja kehittämishankkeissa edellisen ohjelmakauden tavoin.