Vesuri-ryhmän Viisikko-ohjelma

Vuosina 2014-2020 Vesuri-ryhmä toteuttaa VIISIKKO-maaseudunkehittämisohjelmaa ja myöntää hanke- ja yritystukia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.

kehittämisohjelma 2014-2020

Ohjelmakauden 2014–2020 painopistealueet ja prosenttiosuudet rahoituskehyksestä.

  • Elinkeinot ja yrittäjyys (50 %)

Toimenpiteinä toteutetaan investointihankkeita, jotka synnyttävät uutta yrittäjyyttä ja luovat työpaikkoja alueelle sekä monipuolistavat elinkeinorakennetta. Erityisesti nuorten ja yrittäjiksi aikovien hankkeet ovat toivottuja.

  • Asuminen ja ympäristö (25 %)

 Toimenpiteinä toteutetaan pienimuotoisia kehittämishankkeita, jotka parantavat alueen infrastruktuuria, asumista ja ympäristöä

  • Yhteisöllisyys ja paikallisuus (25 %)

Toimenpiteinä toteutetaan kylä ym. paikallistason toimijoiden investointi ja kehittämishankkeita, joilla on merkitystä paikallistalouteen, yhteisöllisyyteen, kulttuuri ja vapaa-ajantoimintoihin.