Viisarin ajankohtaista

Alta löydät Viisarin viimeisimmät tiedotteet ja uutiset.

Viisari toteuttaa myös itse hankkeita. Useimmat näistä ovat teemahankkeita, jotka kätkevät alleen useampia eri toimijoiden omia hankkeita. Lue lisää hankkeista sivun vasemmalta palstalta.

Viisari toimittaa omaa uutiskirjettään, joka ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa. Uutiskirjeisiin pääset tutustumaan sivun vasemmalta palstalta.

Viisarin uutiskirjeen voit tilata itsellesi tämän lomakkeen kautta. Vinkkaa myös kaverille!


Viimeisimmät uutiset ja tiedotteet

Kalasta kahisevaa

Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminnan tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta. Käytännön toimenpiteitä tässä työssä ovat mm. alueen toimijoiden aktivointi, elinkeinokalataloutta palvelevan infrastruktuurin kehittäminen sekä osaamisen ja yhteistyön lisääminen.

Havaintoja kalataloudesta

  • Ryhmän alueella kalakannat ovat vahvat.
  • Kalankasvatuksen tukeminen on tärkeää, sillä siinä olisi kehittämisen mahdollisuuksia. Tänä vuonna lämmin kesä on ollut haasteellinen kalankasvatukselle.
  • Kannattavuuden ja teknologian parantumisella on mahdollista saada kalankasvatuksen näkymiä positiivisemmaksi.
  • Jalostus tulee lisääntymään ja keskittymään vajaasti hyödynnettyihin kaloihin.
  • Kaupallisella kalastuksella ja matkailukalastuksella on positiiviset näkymät.

Kalatalous kehittyy myös Viisarin alueella. Olemme mukana Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminnassa. Ensimmäiset hankkeet ovat päättyneet:

  • Kalastus- ja elämyspalveluiden yritysryhmähankkeen esiselvityksestä vastasi Kapeenkoski Oy.
  • Indoor aquaponics, vesiviljelyn esiselvitys toteutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 
  • Järvikala markkinoille-hanke tarjosi tietoa mm. sisävesikalastukseen liittyvistä työvälineistä ja tavoista.

SSYP Kehitys Oy:n kierrenuotan kehityshanke on edennyt ja koekalastuksia on päästy tekemään. Kehitystyön kohteena on pyyntiväline, joka mahdollistaa yksin kalastamisen.

Kiinnostuitko? Kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen on palveluksessasi kalatalouden kehittäjänä. Jannen yhteystiedot löydät Päijänne-Leaderin sivuilta.

Lisätietoa: http://www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma/


Palaa otsikoihin