Leader -rahoitus

Leader-rahoitusta myönnetään yritystukiin ja yleishyödyllisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Viisari myöntää Leader-rahoitusta omalla toimialueellaan.

Yritykset voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Kehittämistä voidaan tehdä myös useamman yrityksen yhteisessä yritysryhmähankkeessa. Tutustu tarkemmin yritysrahoitukseen.

Yhteisöt ja yhdistykset puolestaan voivat saada hankerahoitusta yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman Leader-ryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti. Tutustu tarkemmin hankerahoitukseen.


Viisarin strategia ja valintakriteerit

Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Viisarin kehittämisstrategian ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisia. Tutustu siis jo valmisteluvaiheessa sekä
Viisarin kehittämisstrategiaan 2014-2020 että
Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020

Hankkeiden valinnassa käytetään myös valintakriteereitä, joista osa on pakollisia ja osa ohjaavia. Kriteerien tarkoituksen on asettaa rahoitusta hakeneet hankkeet järjestykseen sen mukaan, kuinka ne edistävät Viisarin strategian tavoitteiden saavuttamista.

Tutustu Viisarin valintakriteereihin.

(Huom! Viisari täsmensi ja yhtenäisti valintakriteereitään loppuvuodesta 2017 ja uudet valintakriteerit on otettu käyttöön vuonna 2018 hallituksen käsittelyssä oleviin hankkeisiin.)

Hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden arvioi Viisarin hallitus valintakriteereiden perusteella. Rahoitettavien hankkeiden ja yritystukien valinnassa noudatetaan puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista toimintaa.

05-leader-rahaa-voi-hakea-768x911
Kun sinulla on hankeidea, otathan yhteyttä Viisariin! Autamme sinua idean kehittelyssä ja hankehakemuksen tekemisessä. Yhteystietomme löytyvät sivun alareunasta.


Hankesuunnittelun perussääntöjä

Älä tee asioita vaikeammiksi kuin ne ovat. Hankkeen tarkoituksena ei ole monimutkaistaa tilannetta vaan parantaa, selkeyttää ja yksinkertaistaa.

Lähde tarpeesta: miksi hanketta tarvitaan.

Keskity oleelliseen.

Rajaa! Koko maailmaa ei kannata yrittää pelastaa kerralla.

Ole realisti. Kustannusten ja saatavan hyödyn täytyy olla järkevässä suhteessa.

Etsi tietoa, tunnusta epävarmuutesi, kysele ja opi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Mieti kunnolla tavoitteet ja kuinka täytyy toimia, jotta tavoitteisiin päästään.

Mieti miten tuloksia mitataan.

Muista tiedottaa asianosaisille missä mennään.

Ota yhteyttä rahoittajaan ennen kuin jätät hankehakemuksen ja selvitä mm. tukiprosentit sekä hyväksyttävät kustannukset.

Muista, että hankesuunnittelu on oppimista ja uusien asioiden kokeilua.

Hyvät ideat eivät kypsy hetkessä.