Viisarin kehittämisstrategia 2014 - 2020

Strategia ohjaa ensisijaisesti  Leader-ryhmien maaseutualueen yrityshankkeiden sekä asukaslähtöisten, kylien yhteistoimintaa edistävien hankkeiden valintaa vuosina 2014-2020. Toiminnallaan ja rahoituksellaan Leader-ryhmät edistävät sekä yrittäjien että asukkaiden toimintamahdollisuuksia ja osaamista maaseutu-alueilla ja lisäävät maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta.

Viisarin kehittämisstrategia on lähtenyt maa- ja metsätalousministeriölle 9.6.2014. Strategiaan on koottu aktiivisten kyläyhdistysten, yrittäjien, kuntien ja monien muiden toimijoiden ideoita ja kehittämisideoita uudelle ohjelmakaudelle.

 

Viisarin kehittämisstrategia 2014-2020, muokattu 15.1.2015

Äänekosken kartta