Viisarin valintakriteerit

Hankkeiden valinnassa käytettävät valintakriteerit perustuvat Viisarin maaseudun kehittämisstrategiaan. Valintakriteerien tarkoituksena on asettaa toimet järjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne edistävät Viisarin strategian tavoitteiden saavuttamista, ovat laadukkaita ja sopivat paikalliseen kehittämistyöhön.

Valintakriteereissä on sekä pakollisia että ohjaavia kriteereitä. Viisari täsmensi ja yhtenäisti valintakriteereitään loppuvuodesta 2017 ja uudet valintakriteerit on otettu käyttöön vuonna 2018 hallituksen käsittelyssä oleviin hankkeisiin. 

Viisarin valintakriteeritViisarin hallituksen linjaukset

Yritystuet

 • Autokorjaamot ja huoltamot jäävät kilpailutilanteen takia Leader-rahoituksen ulkopuolelle. Tapauskohtaisesti tukea harkitaan, mikäli yritys tarjoaa merkittäviä palveluja paikallisille yrityksille.
 • Toimistokäyttöön tarkoitettuja tietokoneita (laskutus tms.) ei tueta, vaan tuotannolliseen toimintaan.
 • Yritystukien osalta rakennuksen ostoa ja maapohjan ostoa ei pääsääntöisesti tueta. Jos rakennuksen ostaminen tuo uutta yritystoimintaa ja / tai työpaikkoja alueelle rakennuksen ja maapohjan ostoa voidaan tukea.
 • Teiden kunnostusta yksittäisenä toimenpiteenä ei tueta. Kuitenkin osana muuta investointia tien rakentaminen on mahdollista.
 • Jatkuva haku kesätaukoa lukuun ottamatta.

Hanketuet

 • Yleishyödyllisten investointien tuki voi olla 50%.
 • Kansainvälisen esiselvityshankkeen tuki voi olla 100%.
 • Kuntien hakemissa investointihankkeissa tuki voi olla 100%, jos hanke ei sisällä vastikkeetonta työtä.  Tällöin kunnan oma panostus hankkeeseen on 30% (20% olemassa olevaa eli kehykseen sisältyvää kuntarahaa, 10% kunnan omaa panostusta).
 • Kylälle, jossa on jo toimiva tai kehitettävissä oleva kokoontumispaikka, ei tueta uudisrakentamista kokoontumistilaksi.
 • Rakennuksen ostoa ja maapohjan ostoa ei tueta.
 • Teiden kunnostusta yksittäisenä toimenpiteenä ei tueta. Kuitenkin esim. kodan rakentamisen yhteydessä tien rakentaminen on mahdollista.
 • Jaksotettu haku, teemahakuja tarpeen mukaan.
 • Reitistöt; tapauskohtainen harkinta. Ei tueta uusien reitistöjen rakentamista, mutta olemassa olevien kunnostusta tai reitistöjen yhdistämistä.

Kehittämishankkeiden osalta tukiprosentit:
 • Yleishyödyllinen kehittämishanke max 80 %
 • Koulutustoimenpide max 80 %
 • Tiedonvälitystoimenpide max 90 %
 • Yhteistyötoimenpide (elinkeinojen kehittäminen) max 90 % (riippuen hankkeen sisällöstä), kehittämisyhtiöiden ja oppilaitosten hakemana omaa panostusta (muu julkinen rahoitus) tästä 5 %
 • Alueiden väliset (Av) yhteistyöhankkeet max 80 %, kansainväliset (Kv) yhteistyöhankkeet max 90 %; jos Viisari kumppanina jommassakummassa hankkeessa noudatetaan tuessa päärahoittajan tukilinjauksia