Leader Viisari ry

Viisari ry on paikallinen toimintaryhmä, joka osallistuu alueensa kehittämiseen omien kehittämisohjelmien kautta. Kehittämisohjelmat on sidottu EU:n ohjelmakausiin ja niiden laatimiseen osallistuvat alueen asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Näin ohjelmat ovat aidosti paikallislähtöisiä huomioiden paikalliset tarpeet, erityispiirteet ja luontaiset vahvuudet.

Leader Viisari ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan kylä- ja asukastoiminnan edunvalvojana ja edunluojana sekä kehittää paikallista, seutukuntien välistä, kansainvälistä yhteistyötä sekä yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä alueellaan, vahvistaa paikallista ja seudullista, alueiden välistä ja kansainvälistä aloitteellisuutta ja yhteistyöhön perustavaa kehittämistyötä sekä edistää kylä- ja asukasyhdistysten sekä alueen asukkaiden omatoimisuutta.

Yhdistyksen perustavassa kokouksessa 8.3.2000 Kannonkosken Piispalassa oli 86 alueen asukasta ja yhteisöjen edustajaa. Viisari jatkaa Saarijärven ja Viitasaaren seuduilla toimineiden POMO-ryhmien toimintaa. 

Vasemman palstan otsikoiden kautta voit tutustua tarkemmin Viisarin toiminta-alueeseen, jäsenyyteen, hallitukseen ja yhdistystoimintaan.