Aluekehittäminen ja hankerahoitus
Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kuntien välillä on pitkä yhteistyön perinne. Nykyinen seutukunta perustettiin vuoden 2004 alussa, jolloin siinä yhdistyivät aiemmat Saarijärven seutukunta ja Viitasaaren seutukunta. Nykyiseen seutukuntaan kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari.

Seutukunnan aluekehittämistyö on organisoitu erilaisiin kokoonpanoihin, joita on kuvattu tarkemmin alempana. 

Seutukunnan kehittämistä ja siten myös hanketyötä ohjaa Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan strategia 2014-2020.


Seutukunnalla toteutettavat hankkeet ja niiden rahoitus

Seutukunnan kunnat varaavat vuosittain ns. kehittämisen määrärahaa, jota seutujohtoryhmä voi myöntää seutukunnallisten hankkeiden rahoittamiseen.  Määrärahaa voidaan käyttää seudullisissa pienissä kehittämishankkeissa, joiden seutukuntaa koskettavien toimenpiteiden kokonaiskustannusarvio on enintään 350 000 euroa. Seudullisena pidetään hanketta, jossa on mukana vähintään neljä kuntaa seutukunnan alueelta.

Tietty osuus Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmien rahoituksesta kohdennetaan Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle. Rahoitusosuuksien suuruuksista ilmoitetaan aina rahoittajan virallisten hakuilmoitusten yhteydessä (ks. hakuajat Länsi-Suomen rakennerahastojen sivulta). EAKR- ja ESR-hankkeiden valmistelussa, rahoituspäätöksissä, hankkeiden toteutuksessa ja maksatuksessa tulee huomioida, miten hanke kohdentuu Saarijärven –Viitasaaren seutukunnalle.

Hankkeiden valmistelussa kannattaa olla yhteydessä seutukoordinaattoriin (ks. yhteystiedot oikealla) ja muihin seudulla toimiviin, hankkeen kannalta olennaisiin tahoihin kuten kuntiin, kehittämisyhtiöihin, järjestöihin jne..


Seutujohtoryhmän, seutuedustajiston, seutukoplan ja Peloton-ryhmän roolit

Seutujohtoryhmässä ovat edustettuina alueen kunnat, kehittämisyhtiöt ja elinkeinoista vastaavat, Viisari, Keski-Suomen liitto sekä oppilaitokset (JAMK, Poke, JY).  Seutujohtoryhmä kokoontuu lähes kuukausittain, noin 9 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään mm. kehittämishankkeita ja niiden rahoittamista sekä muita seutukunnan kehittämistä koskevia asioita. 

Seutujohtoryhmän puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vaihtuvat vuosittain. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan alueen kuntien kunnanjohtajista.

Seutuedustajisto koostuu kuntien nimeämistä luottamushenkilöistä ja sen tehtävänä on seurata ja arvioida seutustrategian toteutumista ja linjata laajemmin aluekehittämistä. Seutuedustajisto kokoontuu yleensä 1-2 kertaa vuodessa.

Seutuedustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeävät ko. vuoden puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajakunnat.

Seutukopla toimii seutujohtoryhmän kokouksia valmistelevana työryhmänä. Seutukoplaan kuuluvat seutujohtoryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kehittämisyhtiöt, elinkeinokoordinaattori, Viisari ja seutukoordinaattori. Ryhmä pohtii ja valmistelee erityisesti seutukunnallisten,elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvien asioiden ja hankkeiden valmistelusta.

Peloton-ryhmä koostuu pääosin alueen yritysjohtajista ja se kutsutaan koolle yleensä 1-2 kertaa vuodessa. Ryhmän tarkoituksena on tuottaa seutujohtoryhmälle uusia, rohkeita esityksiä seutukunnan elinkeinoelämän kehittämiseksi. Ryhmä myös arvioi hankkeiden yrityslähtöisyyttä ja innovatiivisuutta. Ryhmä nimi Peloton tulee ranskankielisestä termistä peloton de tête. Termiä käytetään usein kilpailupyöräilyssä, puhuttaessa kilpailun kärjessä menevästä ryhmästä. Myös Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan Peloton-ryhmän on ajateltu toimivan ns. kärkijoukkona uusien ideoiden tuottamisessa.


Lisäksi seutukunnalla on huhtikuusta 2015 alkaen toiminut seutukoordinaattori, joka toimii seutujohtoryhmän ja -edustajiston kokousten sihteerinä ja avustaa seutukunnallisten hankkeiden suunnittelussa.