Viisarin ajankohtaista

INTO -teemahanke

Viisari valmistelee uutta teemahanketta yhdistysten pienille investointihankkeille. Haun avautumisesta ja tarkemmista hakuohjeista päätetään Viisarin hallituksen kokouksessa lokakuussa. Alahankkeet voivat sisältää asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitettuja kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamisen korjaus- ja kunnostustöitä.Teemahaussa tukea voivat hakea yksityisoikeudelliset yhteisöt (rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat) yleishyödyllisiin toimenpiteisiin. Yleishyödyllisellä tarkoitetaan yhteisön käytössä olevaa aluetta, rakennusta tai rakennelmaa, jossa asukkaat kokoontuvat ja harrastavat.

Teemahankkeeseen haetaan erillisellä haulla alahankkeita, joilla on rajattu toteutusaika. Alahankkeiden valinnalle laaditaan hakuohje, valintakriteerit ja menettelyohje, joilla varmistetaan hakijoiden tasavertainen ja puolueeton kohtelu.

Alustavan suunnitelman mukaan alahankkeiden haku päättyisi tammikuussa 2018 ja hankkeen toteutusaika olisi vuoden 2019 loppupuolelle. Pysykää kuulolla!

Palaa otsikoihin