Rahoituksen haku Viisarista

Viisarin toiminta perustuu Leader-toimintatapaan. Viisari kannustaa alueensa toimijoita omaehtoiseen maaseudun kehittämiseen hankkeiden avulla. Hankkeiden tulee olla Viisarin kehittämisstrategian ja Leader-periaatteiden mukaisia, asukaslähtöisiä ja ne vastaavat paikalliseen tarpeeseen.

Yritysrahoitus

Yritykset voivat hakea tukea investointeihin, kehittämiseen, toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Kehittämistä voidaan tehdä myös useamman yrityksen yhteisessä yritysryhmähankkeessa.

Hankerahoitus

Yhteisöt ja yhdistykset puolestaan voivat saada hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman Leader-ryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti.Haaveesta hankkeeksi

Viisarin rahoittamien hankkeiden on sovittava toimenpiteiltään ja tavoitteiltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä Viisarin omaan ohjelmaan.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 löytyy tästä linkistä.

Viisarin kehittämisstrategia 2014-2020

Hanke voi toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta useampaakin toimenpidettä. Aina on kuitenkin löydyttävä se yksi, mitä hanke pääasiassa toteuttaa. 

 

Hankesuunnittelun perussääntöjä

Älä tee asioita vaikeammiksi kuin ne ovat. Hankkeen tarkoituksena ei ole monimutkaistaa tilannetta vaan parantaa, selkeyttää ja yksinkertaistaa.

Lähde tarpeesta: miksi hanketta tarvitaan.

Keskity oleelliseen.

Rajaa! Koko maailmaa ei kannata yrittää pelastaa kerralla.

Ole realisti. Kustannusten ja saatavan hyödyn täytyy olla järkevässä suhteessa.

Etsi tietoa, tunnusta epävarmuutesi, kysele ja opi. Tyhmiä kysymyksiä ei ole.

Mieti kunnolla tavoitteet ja kuinka täytyy toimia, jotta tavoitteisiin päästään.

Mieti miten tuloksia mitataan.

Muista tiedottaa asianosaisille missä mennään.

Ota yhteyttä rahoittajaan ennen kuin jätät hankehakemuksen ja selvitä mm. tukiprosentit sekä hyväksyttävät kustannukset.

Muista, että hankesuunnittelu on oppimista ja uusien asioiden kokeilua.

Hyvät ideat eivät kypsy hetkessä.