Saarijärven-Viitasaaren seutukunta

Saarijärven-Viitasaaren seutukuntaan kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari.

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla on pitkä yhteistyön perinne. Laajempi seutukunta perustettiin vuoden 2004 alussa, jolloin siinä yhdistyivät aiemmat Saarijärven seutukunta ja Viitasaaren seutukunta. Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan aluekehittämistyötä tehdään koordinoidusti seutujohtoryhmän, seutuedustajiston ja seutukoordinaattorin voimin.

Seutujohtoryhmä koostuu kunnanjohtajista, kehittämisyhtiöistä, rahoittajien ja oppilaitosten edustajista. Seutujohtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja se käsittelee koko seutukuntaa koskevia kehittämisasioita. Seutukunnalla toimii myös seutuedustajisto, joka kokoontuu pari kertaa vuodessa. Seutuedustajisto muodostuu kuntien nimeämistä luottamushenkilöistä ja sen tehtävänä on seurata ja linjata laajemmin aluekehittämistä. Lisäksi seutukunnalla on huhtikuusta 2017 alkaen toiminut seutukoordinaattori, joka toimii seutujohtoryhmän ja -edustajiston kokousten sihteerinä ja koordinoi seutukunnallisten hankkeiden suunnittelua.

Seutukunnan aluekehittämistä ja siten hanketyötä ohjaa seutukunnan strategia:

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan strategia 2014-2020


Hankerahoitus

Kehittämistoimien rahoittamiseen käytetään oman rahoituksen ohella eri ohjelmien ja organisaatioiden tarjoamaa julkista rahoitusta (esim. EAKR, ESR, maaseuturahasto, jne.). Ulkopuolisen rahoituksen käytöllä mahdollistetaan oman rahoituksen jakaminen useampaan tai laajempiin rahoituskohteisiin.

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla on Länsi-Suomen EAKR- ja ESR-ohjelmissa oma rahoituskehys, joka ilmoitetaan toimintalinjoittain aina rahoittajan virallisten hakuilmoitusten yhteydessä. EAKR- ja ESR-hankkeiden valmistelussa, rahoituspäätöksissä, hankkeiden toteutuksessa ja maksatuksessa tulee huomioida, miten hanke kohdentuu Saarijärven –Viitasaaren seutukunnalle. Hankkeiden valmisteluvaiheessa kannattaa olla yhteydessä seutukoordinaattoriin (ks. yhteystiedot oikealla) ja muihin seudulla toimiviin, hankkeen kannalta olennaisiin tahoihin kuten kuntiin, kehittämisyhtiöihin, järjestöihin jne..

Seutukunnalla on ohjelmakaudella 2014-2020 käytössään kuntien seutujohtoryhmälle antama kehittämisen määräraha. Kuntien asukaslukuun perustuvan määrärahan suuruudesta päätetään vuosittain. Määrärahaa voidaan käyttää seudullisissa pienissä kehittämishankkeissa, joiden seutukuntaa koskettava kokonaiskustannusarvio on enintään 350 000 euroa. Seudullisena pidetään hanketta, jossa on mukana vähintään neljä kuntaa seutukunnan alueelta.