Yhteisöjen pieninvestoinnit -teemahanke


Päätös Yhteisöjen pieninvestoinnit -teemahankkeelle saatu

Maaseutukehityksen hakemalle Yhteisöjen pieninvestoinnit -teemahankkelle (hankenro 34 837) on saatu päätös ELY-keskuksesta 1.6.2017.

Alahanketoimijat ovat jo päässeet toteuttamaan hankintoja ja ensimmäistä maksatusta hankkeelle suunnitellaan alkusyksylle.

Lettupannu Joutsan Kotiseutuyhdistys
Joutsan Kotiseutuyhdistyksen teemahankkeen avulla hankkima sarjatulilettupannu testissä heti hankinnan jälkeen.
Yhteisöjen pieninvestoinnit -teemahankkeen alahankkeet valittu

Yhteensä 25 alatoimenpidettä eri puolilla toiminta-aluettamme sai hallitukselta puoltavan lausunnon 8.3.2017. Toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 114 087,70 €. Maaseutukehityksen tuki hankkeille on 60 % eli yhteensä 68 452,62 €. 

Joukossa on monenlaisia yhteisöjen toimintaedellytyksiä parantavia hankintoja, joiden kustannusarviot vaihtelevat 1 000 - 9000 euron välillä. Mukana on sekä uusia että vanhoja hanketoimijoita kaikista toimialueemme kunnista.

Hyväksytyt hankkeet:

Hankasalmen Kotiseutuyhdistys ry: Hallantuvan ilmalämpöpumppu

Pappisen Kyläyhdistys ry: Pappisen kyläyhdistyksen pieninvestoinnit (laituri, grilli, tietokone, videotykki, valkokangas)

Suomen Punainen Risti Joutsan osasto: Pelastus ja ensiaputaidot kansalaistaidoksi (teltta, pöytäryhmä 2 kpl, tyhjiöpatja, radiopuhelimet)

Tammijärven Tammi ry: Latuhöylän hankinta

Joutsan Kuulo ry: Joutsan kuulon pieninvestoinnit (tietokone, videotykki, ultraäänilaite, kenttävoimakkuusmittari)

Sarvan Erä ry: Sarvan Erän pieninvestoinnit (asekaappi, av-laitteet, vannesaha, teltat, vaskuumikone, kisko- ja sähkötalja, sängyt ja patjat 2 kpl, vuodevaatesetti 6 kpl)

Hankasalmen Kalevalaiset Naiset ry: Kansallispuvun esittelyvitriini

Hankasalmen 4H-yhdistys ry: Hankasalmen 4H -yhdityksen pieninvestointi (telttoja, pöytiä, tuoleja, gopro-kamera, 2 beachflageja)

Särkisalon Kyläyhdistys ry: Särkisalon kyläyhdistyksen pieninvestoinnit (teltat, kokoontaitettavat pöydät, kahviastiasto 50 hlöä, kuljetuslaatikot, pöytäliinat)

Toivakan Kirkonkylän Martat ry: Toivakan Marttojen pieninvestointi (tietokone, videotykki, monitoimitulostin, teltta, taittopöytä varusteineen)

Joutsan Kotiseutuyhdistys ry: Joutsan Kotiseutuyhdistyksen pieninvestoinnit (tietokone, videotykki, valkokangas, skanneri, mallinukke, kahvinkeitin, lettupannu)

Itäisen Keski-Suomen Sydänyhdistys ry: Sydäniskurit (2 kpl defibrillaattoreita)

Sirkkamäen Kyläyhdistys ry: Sirkkamäen kyläyhdistyksen pieninvestoinnit (perkolaattorit 2 kpl, kaasugrilli, pakastin 400 l, pyöreä pöytä, 10 kpl taittuva pöytä, 60 kpl taittuva tuoli, pikateltta)

Hankasalmen moottorikelkkailijat Häkäracing ry: Hankasalmen moottorikelkkailijoiden pieninvestointi (mönkijän perävaunu, moottorisaha ja raivaussaha, turvavarusteet, pystyleikkuri, akkukonesarja)

Toivakan Rivakka ry: Äänentoistolaitteiden hankinta (äänentoistolaitteisto ulkokäyttöön)

Huikon Kyläseura ry: Huikon kylätalon kalustohankinnat (valokuituliittymä, pöydät ja tuolit, ruohonleikkuri, viinilasit, hiekoitusastia ja kärry)

Kallioahon Maamiesseura ry: Astiaston täydennys (astiaston laajennus, kuljetuslaatikot, taittopöydät 2 kpl)

Hanka-Erä ry: Erätalon kamppeet (tulovesijärjestelmä, kuumavesipesuri, vakuumikone, veitset, teroitin, vaaka)

Konneveden 4H -yhdistys ry: Polkupyöräinvestointi (polkupyörät ja kypärät 3 kpl)

MLL Luhangan paikallisyhdistys ry: Leikkivälineitä lapsille (leikkipuiston leikkivälineitä)

Hankasalmen Urheiluautoilijat ry: Hankasalmen UA:n pieninvestoinnit (kuomullinen peräkärry, aisalukko, taulutv, kannattava tietokone, toimistopöytä, 8 kpl tuoleja, jääkaappipakastin)

Itä-Päijänteen Rasti ry: Maastotallentimen hankinta (maastotallennin ja kartanpiirto-ohjelma)

Rantin Rämpijät ry: Lahtivajan koneet ja työkalut (lihanpurkituslaitteisto, kylmiön kylmälaite, höyrypesuri, veitsiä, teroitin)

Konneveden Reserviläiset ry: Reserviläisvarusteet (ekoasepaketin täydentäminen, kannettava tietokone, sähköjohtokeloja, led-valaisin)

Leivonmäki-Seura ry: Simolan laitteisto (äänentoistolaitteisto päärakennukseen, ulkovaloja ja ajettava ruohonleikkuri)


Teemahanke ilmoitus kaikki

HUOMIO! ALAHANKKEIDEN HAKUAIKAA ON JATKETTU 28.2.2017 ASTI!


YHTEISÖJEN PIENINVESTOINNIT -teemahanke

Leader Maaseutukehitys käynnisti 1.11.2016 Yhteisöjen pieninvestoinnit –teemahankkeen kokoamaan yhteen pieniä paikallisten yhteisöjen investointitarpeita omien toimintojensa kehittämiseksi. Tavoitteena teemahankkeella on parantaa paikallisia elinoloja ja viihtyvyyttä lisäämällä yhteisöjen toimintaedellytyksiä, monipuolistamalla harrastusmahdollisuuksia tai kehittämällä uutta vapaa-ajan toimintaa konkreettisten pieninvestointien kautta. Maaseutukehityksen toimialueen (Hankasalmi, Joutsa, Konnevesi, Toivakka, Luhanka) rekisteröityneet yhteisöt ja järjestöt voivat hakea teemahankkeesta omaa alahanketta, jonka avulla hankitaan uutta erilaista toiminnallista varustusta, kuten kalustoa, astiastoa, välineistöä, koneita tai laitteita yhteiseen yleishyödylliseen käyttöön. Yksittäinen henkilö tai yritys ei voi hakea tukea teemahankkeesta. 

Alahankkeiden hakuaika on 1.11.2016- 28.2.2017.

 

Teemahankkeen luonne ja tarkoitus

Teemahanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukimuoto, jossa kootaan yhteen pieniä yhdistysten ja yhteisöjen hankkeita. Leader -yhdistys (Maaseutukehitys ry) toimii teemahankkeen hakijana ja hallinnoijana. Yhdistykset ja yhteisöt hakevat omaa alahankettaan Leader -yhdistykseltä. Tukea haetaan paperilomakkeilla, eikä hakijoiden tarvitse asioida sähköisessä Hyrrä-palvelussa. Alahankkeilla on rajattu toteutusaika ja erikseen sovittava maksuaikataulu, jota kaikkien hakijoiden on noudatettava.

 

Teemahankkeella halutaan edistää maaseudun paikallistoimijoiden toimintaedellytyksiä sekä kehittää alueen harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa. Sillä halutaan edistää yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta sekä parantaa elinoloja alueella.

 

Alahankkeet

Alahankkeet voivat sisältää kylän asukkaiden harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyviä kalusto-, kone- tai laitehankintoja. Yksittäisen alahankkeen koko voi olla 1 000 -9 000 euroa. Maaseutukehityksen Leader -tuki alahankkeelle on 60 %. Alahankkeiden tulee sisältää toimenpiteitä, joilla vastataan teemahankkeen tavoitteisiin. Hakijan tulee hakemuksella perustella investoinnin tarpeellisuus ja siitä saatava hyöty sekä selvittää investoinnin kustannukset. Hankkeen kustannusarvio koostuu investoinnin hankintahinnasta ja mahdollisista rahti- ja asennuskuluista.

 

Alahankkeiden tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

- Hakija on Maaseutukehityksen toimialueella toimiva yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys tai yhteisö

- Tuettava toimenpide hyödyttää laajalti maaseutualueen asukkaita

- Tuettava toimenpide on luonteeltaan yleishyödyllinen ja kohdistuu uusiin kalusto-, laite- tai konehankintoihin

- Tuettava toiminta ei ole hakijan tavanomaista tai lakisääteistä toimintaa 

- Toimenpide ei voi olla korvausinvestointi (hankitaan rikki menneen laitteen tilalle täysin samanlainen).

- Toimenpide on kustannuksiltaan ja toteuttamissuunnitelmaltaan realistinen ja tuki mahdollistaa toimenpiteen toteuttamisen

 - Tuen hakijalla on riittävä hallinnollinen osaaminen ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen hankkeen toteuttamisaikana. 

- Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä 

- Hakemus on toimitettu Maaseutukehityksen toimistolle määräaikaan mennessä ja se sisältää tarpeelliset tiedot 

- Hanke on ”Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia: Maaseutukehitys 2014-2020” strategian mukainen:

Kaikille pakolliset kriteerit (kyllä/ei):

 • Hanke on strategian mukainen, eli edistää jotakin näistä strategian painopisteistä:

1.     Elinkeinot ja yrittäjyys

2.     Asuminen ja ympäristö

3.     Yhteisöllisyys

 • hanke on paikallislähtöinen
 • hanke toteuttaa alhaalta - ylöspäin -periaatetta
 • hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu maaseutualueelle
 • hankkeessa on riittävä yksityinen rahoitusosuus ja hankeaikainen rahoitus selvitetty
 • hankkeella on positiivinen vaikutus alueen työllisyyteen, elinkeinotoimintaan tai asukkaiden elinoloihin
 • hankkeen myötä syntyy jotakin uutta: uusia tuotteita, tuotantomenetelmiä, toimintatapoja, ratkaisuja, ideoita tai osaamista

 

Hankkeen sisällöstä riippuvat kriteerit, hankkeen täytettävä näistä vähintään 2 (lisäarvoa, jos useampi kriteeri täyttyy):

 • hanke edistää yhteistyötä tai verkostoitumista
 • hanke lisää toimijoiden sosiaalista pääomaa (esimerkiksi talkootyön tai yhdessä tekemisen kautta)
 • hanke lisää alueen asukkaiden, yrittäjien, yhteisöjen tai järjestöjen osaamista
 • hanke edistää kestävää kehitystä
 • hanke edistää tasa-arvoa

 

Esimerkkejä toimenpiteistä:

-       harrastusmahdollisuuksia parantavat tai uutta toimintaa mahdollistavat hankinnat, kuten harrastusvälineet tai harrastamisen mahdollistavat kalusteet ja laitteet

-       yhteisöjen toimintaedellytyksiä parantavat hankinnat, kuten vapaaehtoisten aikaa tai yhdistyksen kustannuksia säästävät laitehankinnat 

-       yhteisessä käytössä olevien tilojen käytettävyyttä, monipuolisuutta tai turvallisuutta parantavat hankinnat, kuten lämpöpumput, tiskikoneet, kalusteet tai astiastot

-       tapahtumien järjestämistä helpottavat tai yhteisissä kokoontumisissa tarvittavat laitteet ja välineet, kuten audio-visuaaliset laitteistot

 

Alahankkeissa ei tueta:

-       kestoiältään alle viisi vuotta toimivia laitteita/koneita/välineitä

-       korvausinvestointeja: rikkoutunut laite korvataan samanlaisella uudella

-       rajattua/suljettua käyttäjäryhmää koskevia investointeja

 

Hakeminen

Paperinen hakulomake tarvittavine liitteineen toimitetaan Maaseutukehityksen toimistoon viimeistään 28.2.2017. Hakemusta ei siis tehdä Hyrrä-järjestelmään!

 

Liitä hakemukseen mukaan:

·      hakulomake 3325B (teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma)

·      ajantasainen yhdistysrekisteriote

·      yhteisön säännöt

·      selvitys taloudellisesta tilanteesta: tilinpäätösasiakirjat

·      pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty (päätöksen pitää olla selkeästi Yhteisöjen pieninvestoinnit -teemahankkeeseen kohdistuva)

·      seurantatietolomakkeet Leader-hankkeille sekä kehittämishankkeille (molemmat täytettävä)

·      selvitys hakijan alv-velvollisuudesta

·      selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta (vähintään 3 tarjousta/hintatason selvitystä)

·      suunnitelma välirahoituksen järjestämisestä

 

Valintamenettely

Rahoitettavien toimenpiteiden eli alahankkeiden valinta tapahtuu määräaikaan mennessä saapuneista hakemuksista hakuajan päätyttyä. Hakijoille varataan aikaa toimittaa mahdollisia täydennyksiä tarvittaessa, kuitenkin niin että täydennyspyyntöön on vastattava mahdollisimman pikaisesti. Mikäli hakemus on puutteellinen, eikä hakija pyynnöistä huolimatta täydennä hakemustaan, sitä ei valita rahoitettavien hankkeiden joukkoon. Hankkeet valitaan rahoitettaviksi saapumisjärjestyksessä, mikäli ne kustannusarvioltaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan sopivat rahoitettaviksi. Toimenpiteiden rahoitettavuutta arvioi yhdistyksen hallitus normaalien yhdistyksen käytössä olevien valintakriteerien pohjalta. Valinnan jälkeen Maaseutukehityksen ja alahankkeen toteuttajan välille tehdään tuensiirtosopimus, jolla varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen noudattaminen. Alahankkeiden viralliset rahoituspäätökset tekee Keski-Suomen ELY-keskus.

 

Hankkeiden toteutus

Maaseutukehitys ohjeistaa ja kouluttaa alahankkeiden hakijatahoja kilpailutukseen, kirjanpitoon ja raportointiin liittyvistä asioista alkuvuodesta 2017. Hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajat ovat velvollisia osallistumaan koulutukseen.

Alahankkeita ei saa aloittaa, ennen kuin siihen on annettu kirjallinen lupa sähköpostilla Maaseutukehityksestä! Alahankkeita voi alkaa toteuttamaan Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitustukipäätöksen ja Maaseutukehityksen antaman luvan mukaan arviolta keväällä 2017. Toteutuksesta vastaavat alahankkeiden hakijat tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisesti, ja myönnetty tuki haetaan maksuun yhdessä sovittavien määräaikojen mukaisesti. Alahankkeiden tulee olla toteutettuna 31.12.2017 mennessä.

 

Maaseutukehitys hakee ja siirtää tukea alahankkeille yhdessä sovitun aikataulun mukaan. Tuki maksetaan jälkikäteen, toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten mukaisesti. Alahankkeisiin ei ole mahdollista hakea ennakkoa. Mikäli hakijalla ei ole osoittaa hankkeen kustannusarvion mukaisia rahavaroja, tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa suunnitelma välirahoituksen järjestämisestä.

 

Alahankkeet toteutetaan tehtyjen suunnitelmien ja tuensiirtosopimusten mukaan ja niiden toteutuksesta vastaavat niitä hakevat organisaatiot. Ne myös vastaavat alahankkeiden yksityisen rahoitusosuuden toteutumisesta ja väliaikaisen rahoituksen riittämisestä siihen asti, kun tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen. Tuki maksetaan hyväksytyn maksupäätöksen mukaisesti. Alahankkeiden toteuttajat vastaavat myös hankintojensa kilpailutuksesta, hankinnasta, kirjanpidosta, maksuhakemusten valmistelusta ja raportoinnista annettujen ohjeiden mukaisesti. Alahankkeet velvoitetaan antamaan hallinnoijalle tiedottamisessa tarvittavia tietoja toimenpiteidensä toteutumisesta (esimerkiksi tekstit, kuvat, videot ym tiedotusmateriaali). Jokainen alahanke vastaa omatoimisella tiedottamisella siitä, että tuetun investoinnin käyttömahdollisuudet tulevat mahdollisten käyttäjien tietoon.