Mitä on Leader?

Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmät myöntävät rahoitusta yrityksille sekä yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille. Tarkoituksena on hyödyntää paikallista asiantuntemusta ja osaamista oman alueen parhaaksi.

Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden kehittämishankkeita ja neuvomalla niiden toteutuksessa. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.

Leader-asiamies Heli Walls avaa videolla, mitä Leader tarkoittaa ja millaista toiminta on Suomessa:


Leader-periaatteet07-leader-periaatteet

  • Monialaisuus: tehdään sektorit ja organisaatiot ylittävää yhteistyötä
  • Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö: opitaan ja tehdään yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti, alueidenvälisesti ja kansainvälisesti
  • Alueperusteisuus: ryhmä keskittyy oman alueensa rakenteisiin ja sen kehittämiseen
  • Innovatiivisuus: tähdätään uuden luomiseen
  • Alhaalta ylös -periaate: kehittämisideat ovat paikallisia, ruohonjuuritason ideoita
  • Paikallinen kumppanuus: päätöksenteossa ovat mukana alueen asukkaat, yhteisöt ja julkiset tahot
  • Verkostoituminen: tavoitteena hyvien käytäntöjen jakaminen
Lue lisää Suomen Leader-toiminnasta