Hankerahoitus

Tämän sivun ohjeet koskevat 2014-2020 kauden Leader-rahoitusta.

Rahoitusmahdollisuuksia kotiseudun kehittämiseen

Maaseuturahastosta voi löytyä apua, jos haluat kehittää kotikylässäsi tarjottavia palveluja, lisätä alueen harrastusmahdollisuuksia tai kunnostaa kulttuuri- tai luontokohteen. Maaseudulla, jossa on työpaikkoja, palveluja ja yhteistä tekemistä, viihtyvät kaikenikäiset asukkaat. Aktiivinen maaseutu houkuttelee myös uusia asukkaita ja vapaa-ajan viettäjiä.

Kyläläiset ovat usein itse parhaita ratkomaan oman kylänsä kehittämistarpeita. Hankkeiden avulla voitte vaikuttaa siihen, millaista kotiseudullanne on asua ja yrittää.

Videolla esittelyn kohteena oleva Poneista potkua nuorille -hanke on saanut                                  yleishyödyllistä hanketukea.

Kuka voi hakea hankerahoitusta?

Rahoitusta voi hakea...
  • yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esim. kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat tai muut yleishyödylliset yhdistykset
  • kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset, valtion virasto tai laitos, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta ja saamelaiskäräjät
Tukea voidaan myöntää myös sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.

Mihin hankerahoitusta voi hakea?

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Hanke voi olla koulutusta, tiedonvälitystä, yhteistyötä sekä yleishyödyllistä kehittämistä tai -investointeja. Alueen asukkaiden ja yrittäjien tulee hyötyä hankkeiden tuloksista.

Leader-ryhmillä on omat paikalliset strategiansa, joiden mukaan rahoitettavat hankkeet valitaan.

Hankerahoituksen saannin edellytykset

Saadun rahoituksen avulla tulee tehdä sellaista kehittämistyötä, joka ilman tukea ei olisi mahdollista.

Jotta hankerahoitusta voidaan myöntää, tulee hankkeen...

  • edistää Maaseutuohjelman ja alueellisen maaseutusuunnitelman tai paikallisen maaseudun kehittämisstrategian toteutumista
  • toteutua sen tavoitteisiin nähden kokonaistaloudellisesti
  • tulosten olla yleisesti hyödynnettävissä 

Tukea ei voida myöntää toimenpiteeseen, joka on aloitettu ennen hankkeen vireilletuloa.

Katso esite hankerahoituksesta!

Hankerahoitus