Maaseuturahoitus

Rahoitusta yrityksille ja yhteisöille

Näille sivuille on koottu tietoa maaseuturahoituksesta, jota maaseudun yritykset ja yhteisöt voivat hakea. Pääasiassa tieto ja ohjeistus koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, mutta sivuilla on vinkkejä myös muista rahoituslähteistä.

Mistä on kyse?

Suomessa maaseuturahoitusta voi hakea maaseutuohjelmasta. Maaseutuohjelman (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman) avulla kehitetään maaseutua sen asukkaiden aloitteesta ja paikallislähtöisesti hankkeiden avulla.

Lue lisää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta vuosille 2014-2020 >>

Suomessa maaseuturahoitusta on haettavissa yli kahdeksan miljardia euroa ympäristön tilan tukemiseen, maaseudun elinkeinojen ja työllisyyden edistämiseen sekä harrastusmahdollisuuksien ja vireän toiminnan luomiseen.Maaseuturahoitus2

Kuka voi hakea maaseuturahoitusta?

Rahoitusta voivat hakea maaseutualueilla toimivat alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset. Lisäksi hakijoina voivat olla yhteisöt, esimerkiksi yhdistykset, oppilaitokset ja säätiöt.

Maaseutualueeksi luetaan koko Keski-Suomi, lukuunottamatta Jyväskylän ja Äänekosken kaupunkialueita.

Mihin maaseuturahoitusta myönnetään?

Maaseuturahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityksen kehittämiseen. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän tai ELY-keskuksen kehittämisstrategioiden tavoitteita.

Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–90 % kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmästä tai Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Rahoitus

Mistä maaseuturahoitus muodostuu?

Maaseuturahoitus

Maaseuturahoitus koostuu Euroopan Unionin maaseuturahaston rahoituksesta, Suomen valtion kansallisesta rahoituksesta, alueen kuntien rahoituksesta sekä hakijoiden yksityisestä omarahoituksesta.

EU:n ja valtion ohella kunnat ovat Leaderin tärkeitä rahoittajia. Kuntien Leaderiin panostamat eurot tulevat alueille moninkertaisina takaisin. Hyöty on sitä suurempi, mitä innokkaammin kuntalaiset Leader-rahoitusta hyödyntävät.

Joissain tapauksissa maaseutuohjelman rahoituksen saaminen edellyttää omarahoitusta ja talkootyötä.
Olethan yhteydessä!

Lisätietoa maaseuturahoituksesta saat oman alueesi Leader-ryhmästä tai Keski-Suomen ELY-keskuksesta.