Leader-ryhmät

Keski-Suomen Leader-ryhmät

Leader-ryhmien tavoite on vastata asukkaiden, järjestöjen ja yritysten tarpeisiin ruohojuuritasolla. Ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi ja kannustavat asukkaita kehittämään omaa elinympäristöään.

Leader-ryhmissä paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisstrategiansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet sen mukaisesti.

Keski-Suomessa toimii 4 Leader-ryhmää: Keski-suomen maaseutu ryhmien kartta

Keski-Suomen Leader-ryhmien kehittämisstrategiat

Leader-ryhmillä on omat paikalliset kehittämisstrategiansa, joiden mukaan rahoitettavat kohteet valitaan.

Tustustu ryhmien kehittämisstrategioihin lisää: