Muita rahoituslähteitä

Linkkejä yrittäjille

Yritys-Suomi

  • Tarjoaa tietoa, palveluja ja työkaluja yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville

TE-toimisto

  • Aloittavien yritysten palvelujen kautta haettava Starttiraha on aloittelevan yrittäjän tuki

Keski-Suomen Uusyrityskeskus

  • Tarjoaa neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille

Finnvera

  • Parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin, pääomasijoituksin ja vienninrahoituspalveluin

Oppisopimustoimisto

  • Sivuilla voi tutustua oppisopimuskoulutukseen tapana rekrytoida ja kouluttaa työvoimaa

Yritysten kehittämispalvelut

  • Sivuilta löytyy ELY-keskuksen valtakunnallisesti kilpailuttamia asiantuntijoita yrityksen erilaisiin kehittämistarpeisiin

Linkkejä yleishyödyllisille toimijoille

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Keski-Suomen ELY -keskus on valtionhallinnon alueellinen kehittämis- ja palvelukeskus, jolla on lukuisa joukko maakunnan kehittämiseen ja rahoittamiseen liittyviä tehtäviä. Hakijoina voivat hankeesta riippuen olla sekä yritykset että yhdistykset. Ympäristön kunnostukseen ja hoitoon liittyvät asiat kuuluvat ELYn ympäristövastuualueeseen, josta myös mm. avustukset rakennusperinnön hoitoon ja vesihuoltoon haetaan. Myös Kalatalousrahaston tuet ja energiatuet haetaan ELY-keskuksesta.

Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen liiton hankerahoitusta voi hakea kehittämis- ja investointihankeille. Rahoituslähteinä ovat eri EU-ohjelmat, maakunnan kehittämisraha ja Keski-Suomen Kehittämisrahasto.

Keski-Suomen kulttuurirahasto

Suomen kulttuurirahaston Keski-Suomen maakuntarahasto tukee maakunnassa tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita. Rahoitus on tarkoitettu lähinnä järjestöjen ja organisaatioiden toimintaan. Seurantatalojen korjausavustukset käsitellään Suomen Kotiseutuliitossa ministeriön toimeksiannosta. Kannattaa tutustua myös Rakennusperintö -sivustoon.

Museovirasto
Museovirasto jakaa valtion talousarviossa vuosittain osoitetut määrärahat museoiden harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin, rakennusten entistämisavustuksiin sekä perinnelaivojen entistämisavustuksiin.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

STEA-avustusta voi hakea toimintaan, jonka tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisille yhteisöille (järjestöille) ja säätiöille. Myös yleishyödylliset osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat olla avustuskelpoisia.

CIMO
CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä ja rahoittaa erilaisia nuorten hankkeita EUn Erasmus+ ohjelman kautta.

Nuorten Akatemia
Nuorten Akatemia on valtakunnallinen järjestö, joka tukee nuorten omaa toimintaa ja siinä oppimista. Toiminta on kohdistettu kaikille 13-19-vuotiaille nuorille. 

Opintokerhotoiminta
Opintokerhotoimintaa jäsenjärjestöilleen ja muille toimijoilla tukevat mm.:
Opintotoiminnan keskusliitto OK
Maaseudun SivistysliittoVihreä sivistys- ja opintokeskus Visio
Työväen sivistyslöiitto TSL   
Kansan Sivistystyön liitto 

Säätiöiden rahoitus
Useat eri säätiöt myöntävät tukea yleishyödylliseen toimintaan. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ylläpitää "Säätiöt verkossa" -palvelua, josta voi hakea tietoa eri säätiöistä ja rahastoista.