Sisä-Suomen kalatalousryhmä

Sisä-Suomen kalatalousryhmä Keski-Suomessa

Sisä-Suomen kalatalousryhmä on kalatalouden toimintaryhmä, joka toimii Keski-Suomen alueen lisäksi myös Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakuntien alueilla. Kalatalousryhmän tarkoituksena on kehittää toiminta-alueensa elinkeinokalataloutta.

Kalatalousryhmien toiminta paikallisena kehittäjänä linkittyy maaseudun kehittämiseen, ja ne toimivat Leader-ryhmien yhteydessä. Kalatalousryhmän käytännön toimenpiteitä ovat mm. alueen toimijoiden aktivointi, elinkeinokalataloutta palvelevan infrastruktuurin kehittäminen sekä osaamisen ja yhteistyön lisääminen.

Kalatalouden toimintaryhmä toimii samalla periaatteella kuin Leader-ryhmät. Kalatalousryhmä neuvoo elinkeino- ja matkailukalatalouteen liittyvien hankkeiden hakemisessa ja rahoittaa niitä. Toiminnan rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR), valtiolta ja toiminta-alueen kunnilta. Sisä-Suomen kalatalousryhmää hallinnoi Päijänne-Leader ry.

Kalatalousverkosto

Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategia

Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategian mukaan valitaan rahoitettavat kohteet. Visiona vuodelle 2020 on saada kehitettyä Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueesta sisävesialueiden elinvoimaisin elinkeinokalatalouden alue.

Tutustu Sisä-Suomen kalatalousryhmän strategiaan >>

Kalatalousryhmän strategian laadinnasta vastaavat kalatalousryhmän toiminta-alueella toimivat Leader -toimintaryhmät yhdessä alueen elinkeinokalatalouden harjoittajien, vesialueiden omistajien sekä alueen oppilaitosten ja muiden kehittäjäyhteisöjen kanssa.

Rahoituksen haku

Sisä-Suomen kalatalousryhmä rahoittaa pieniä elinkeinokalatalouteen ja kalastusmatkailuun liittyviä hankkeita ja avustaa suurempienkin hankkeiden rahoituksen hakemisessa.

Sisä-Suomen kalatalousryhmä noudattaa hankkeiden haussa jatkuvan haun periaatetta.

(1.) Kalatalouden hankehakemukset tehdään Hyrrässä. (2.) Tämän jälkeen ELY-keskus pyytää hankkeesta tarkoituksenmukaisuuslausunnon edelleen Sisä-Suomen kalatalousryhmän jaostolta. (3.) Kalatalousryhmän jaosto tulee käsittelemään sille saapuneita lausuntopyyntöjä / hankehakemuksia noin neljä kertaa vuodessa. (4.) Kalatalousryhmän jaosto tekee hankehakemuksista päätösesityksen Päijänne-Leader ry:n hallitukselle, (5.) joka tekee esityksen pohjalta lopullisen harkintavaltalausunnon toimivaltaiselle ELY-keskukselle. 

EMKR – Tukihakulomake

Lisätietoja!

Jos sinulla on idea, joka liittyy matkailukalastukseen, elinkeinokalatalouteen tai muuhun kalastukseen, ota yhteyttä:

Janne Ruokolainen

Kalatalousaktivaattori

+358 44 712 4209

janne.ruokolainen(at)paijanne-leader.fi

Meijeritie 1, 17200 Vääksy


Verkkosivut: Sisä-Suomen Kalatalousryhmä

Facebook: Sisä-Suomen Kalatalousryhmä