Rahoituksen hakeminen

Tältä sivulta löydät hakijoille suunnattuja ohjeistuksia rahoituksen hakemiseen. Ohjeet koskevat 2014-2020 kauden Leader-rahoitusta.

Näin hakuprosessi etenee

Hakuprosessiin mahtuu useita vaiheita, joista ensimmäinen on hankeidean kehittäminen eli sen, mitä haluat lähteä konkreettisesti tekemään. Ottamalla yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen saat tärkeitä ohjeistuksia idean kehittelyyn ja hakuprosessin muihin vaiheisiin.

Seuraava infograafi kuvaa kaikki hakuprosessin vaiheet. Lisäksi lopusta löydät infograafia täydentäviä huomioita hakuprosessiin.

hakuprosessi-600

Täydentäviä huomioita hakuprosessiin

  • Hankesuunnitelman kanssa ei kannata jäädä yksin, sillä yhdessä ELY-keskuksen tai paikallisen Leader-ryhmän hankeneuvojan kanssa tarkennetaan hankesuunnitelmaa ja tehdään rajauksia. 

  • Hankkeita voi toteuttaa myös yhdessä kumppaneiden kanssa, joko alueellisesti tai yli aluerajojen. Myös kansainväliset hankkeet ovat mahdollisia.

  • Rahoitushakemus osoitetaan Hyrrä-järjestelmässä joko oman alueen Leader-ryhmälle tai ELY-keskukselle.

Huomioita Leader-ryhmien rahoittamiin hankkeisiin

  • Varaa aikaa hankkeen aloituskokousta varten. Aloituskokouksessa saat ohjeita ja neuvoja hankkeen toteutukseen ja voit käynnistää hankkeen.
  • Pyydä työntekijöiltä ohjausta maksuhakemuksen laatimisessa. Tuen maksuhakemus tehdään myös Hyrrä-järjestelmään, jonne tallennetaan maksuhakemus ja tarvittavat liitteet. Maksuhakemuskertojen määrä vaihtelee eri hankemuodoissa. Tarkista hakukertojen määrä päätöksestä.

  • Hankkeen tai toimenpiteen päättyessä viimeinen maksuhakemus on tehtävä viimeistään neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Liitä mukaan loppuraportti ja seurantatiedot sekä Leader-ryhmien palautelomake.