Yritysrahoitus

Tämän sivun ohjeet koskevat 2014-2020 kauden Leader-rahoitusta.

Sparraa yrityksesi huippukuntoon maaseutuohjelman tuella

Maaseutuohjelman yhtenä painopisteenä on maaseudun yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yrittäjien verkostoitumista kehittävä toiminta. Yritysten perustamista ja investointeja rahoitetaan, jotta maaseudulle syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Maaseudun yritystukiin kannattaa tutustua. Ne tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille, aloittaville ja laajentaville, toimintansa kehittämiseen.

Yritysrahoitus on avustusta, eikä sitä tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta voi hakea Keski-Suomen ELY-keskukselta tai paikalliselta Leader-ryhmältä. Seuraavat tiedot koskevat kuitenkin Leader-rahoitusta.

Videolla esittelyn kohteena oleva Havumäki Ranch project -hanke on saanut                                 yritysrahoitusta. 


Kuka voi hakea Leader-yritysrahoitusta?

Rahoitusta voi hakea...

  • vähintään 18-vuotias (yläikärajaa ei ole)
  • pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistävä yritys, yritysmuodosta riippumatta
  • yritys, jonka liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. €

Rahoitettavan yrityksen...

  • tulee sijaita tukikelpoisella alueella
  • toiminta on niin vakaalla pohjalla, että sillä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
  • on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai työntekijä)
  • työntekijöillä on riittävä ammattitaito
  • määräysvalta on tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään

Keski-Suomen Leader-ryhmien tukikelpoisiksi alueiksi lasketaan koko Keski-Suomi, lukuunottamatta Jyväskylän ja Äänekosken kaupunkialueita.

Mihin Leader-yritysrahoitusta voi saada?

Yritysrahoitusta voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireilletulon edellytykset.

Lue tarkemmin eri tukimuodoista täältä >>

Leader-yritysrahoituksen saannin edellytykset

Rahoitettavien yritysten tulee toteuttaa alueensa Leader-ryhmän kehittämisstrategiaa sekä täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit. Näihin voit tutustua Leader-ryhmien omilla sivuilla.

Yritysrahoituksen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Yritysrahoitus ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Tämän vuoksi kilpailutilanne arvioidaan jokaisen hakemuksen kohdalla tapauskohtaisesti. Rahoitusta ei myönnetä toimintaan, jossa on runsaasti kilpailevaa tarjontaa, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa.
Lue lisää Keski-Suomen maaseuturahaston yritysrahoitusten suuntaamisesta

Yritystuet