Vinkkejä yhdistyksille

Tälle sivulle keräämme erilaisia hyödyllisiä oppaita ja vinkkejä yhdistystoimintaan.


Oppaita eri tarkoituksiin


         Kansalaisyhteiskunta.fi
Sivusto palvelee suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja niiden toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Sivusto antaa sekä perustietoa suomalaisesta kansalaisyhteiskunnasta että nostaa esiin alan ajankohtaisia teemoja ja julkaisuja. Sivuston osana julkaistaan Kansalaisyhteiskunnan verkkolehteä, joka sisältää artikkeleita, jotka auttavat järjestötoimijoita kehittämään oman järjestönsä toimintaa ja perehdyttävät laajemmin kansalais- ja järjestötoimintaa koskettaviin kysymyksiin. Palvelusta löytyy myös paljon muuta hyödyllistä, mm. laajat järjestö- ja projektirahoitushakemistot.


Kari Loimu on julkaissut oppaan suomalaiseen yhdistystoimintaan

Yhdistystoiminnan ABC


Kylätalot kuntoon -hanke on julkaissut oppaan kylätalojen energia- ja ympäristöasioiden parantamiseen

Kylätalo kuntoon


Kylien bisneskeissit -hanke on julkaissut oppaan kylien varainhankintaan

Mistä rahat toimintaan?

Kylien liiketoimintaopas


Maaseudun sivistysliiton Uutispuuro -hanke on julkaissut viestintäoppaan kylille

Kylä tiedottaa


Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on julkaissut oppaan yhdistyksen talouteen ja verotukseen

Yhtälö


Maaseutuverkosto on julkaissut Hanketoimijan käsikirjan. Huom! Käsikirja on julkaistu koskemaan vuosia 2007-2013, joten tiedot ovat osittain vanhentuneita. Tästä saa kuitenkin hyvää tietoa hankkeen suunnitteluun.

Hanketoimijan käsikirja


Juha Kuisman ja Matti Mäkelän Polemia-sarjan julkaisu Kylien
tulevaisuus uppoutuu kylien olemukseen, niiden muuttuneeseen
arkeen. Kirjailijat avaavat kylien roolia ja merkitystä niin kunnille
kuin valtiolle – ja ennen kaikkea meille itsellemme. Voi olla,
että tuleva maailma on kylien.

Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu Kylien tulevaisuudesta


Leader-ryhmä Nouseva Rannikkoseutu on tuottanut Yhteisöhautomo-hankkeessa loppujulkaisun Yhdessä tehden - hyviä käytäntöjä yhteisöille. Julkaisussa esitellään muutamia poimintoja hankkeen aikaisista hyvistä käytännöistä. Kaiken toiminnan lähtökohtana on ollut käytännönläheisyys sekä paikallinen tarve ja osaaminen. Toimintamalleja on kehitetty ja kokeiltu yhteistyössä paikallisten yhdistysten, kylien toimijoiden sekä kuntien viranhaltijoiden kanssa. Toimintatavat, joita oppaassa esitellään, ovat kaikkien yhteisöjen ja paikallistoimijoiden sovellettavissa omalle alueelleen ja omaan toimintaan.

Loppujulkaisu
Opaskortisto

 


Naapuriapuopas kyläauttajille on koottu Kylä auttaa ja välittää kriisissä –hankkeessa 2009-2011. Sen tarkoituksena on antaa yhdenlainen malli siitä, miten kyläläiset voivat organisoida arjen apua ja tukea toisilleen omassa kyläyhteisössään.

Naapuriapurinki - opas kyläauttajille
Tämä on kylien, kaupunginosien ja muiden lähiyhteisöjen kehittämisohjelma valtakunnallisten vastuiden ja tehtävien kautta nähtynä. Ohjelmaan liittyy useita linjauksia, joista paikallistoimijoiden piirissä esiintyy ymmärrettävästi erilaisia näkemyksiä. Muuttuuhan paikallisen kehittämisen toimintaympäristö jatkuvasti ja osin nopeasti

Voimistuvat kylät - vahvistuvat lähiyhteisöt, Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014-2020Tämä ohjeistus on tehty syksyn 2005 aikana toteutetun kylätalousasioiden seminaarisarjan sekä aikaisemmin tuotetun kylien työllistämisoppaan pohjalta. Tavoitteena on kannustaa kyliä, kylätoimijoita ja muita maaseudun kehittäjiä omatoimisuuteen sekä edesauttaa talouteen ja hallintoon liittyvällä tietopaketilla käytännön asioiden hoitamista. Samalla kerrotaan yhteiskunnan asettamista velvoitteista ja toiminnan reunaehdoista, joita laajentuvaan toimintaan liittyy.

Miten kylät palvelevat?Kyläbusiness-iltapäivä

Kekseliäät kylät ja Palvelutuuli -hankkeet järjestivät Kyläbusiness-iltapäivän 26.1.2013. Tilaisuuden materiaali:

  • Tienaaminen - yhdistyksen varainkeruu
  • Työllistäminen - yhdistys työllistäjänä
  • Osuuskunta: Ritva Kivistön kalvot ja työryhmän muistio - maaseudun palvelu-/työ-/kyläosuuskunta
  • Nuoret - nuorten mahdollisuudet toimia ja tienata maaseudulla
  • Tiedotus - kyläyhteisön verkostoituminen, tiedottaminen ja markkinointi