Rahoitus

Rahoituksen hakeminen maaseutuohjelmasta

Näille sivuille on koottu tietoa kehittämisrahoituksesta, jota maaseudun yritykset tai yhteisöt voivat hakea.  Pääasiassa tieto ja ohjeistus koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa, mutta sivuilla on vinkkejä myös muista rahoituslähteistä.

Maaseuturahaston hanke- ja yritystuet ovat harkinnanvaraista avustusta. Myöntämisen edellytykset on kirjattu valtakunnalliseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan, lakeihin, asetuksiin, määräyksiin ja ohjeisiin. Tukien myöntämistä ja tukiehtojen noudattamista valvovat Maaseutuvirasto ja Euroopan komissio. 

Keski-Suomessa rahoituksen myöntämistä ohjaavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Keski-Suomen alueellinen maaseutusuunnitelma, Maaseutuohjelman yritysrahoituksen suuntaaminen Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014-2020 -ohje sekä Leader-ryhmien (JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä  ja  Leader VIISARI)  paikalliset kehittämisstrategiat ja rahoittajakohtaiset valintakriteerit.

Leaderin kautta rahoitettavien hankkeiden ja yritystoimien valinta perustuu niiden omien kehittämisohjelmien tavoitteisiin, painopisteisiin ja valintakriteereihin. Rahoitettavat hankkeet valitsee Leader-ryhmän hallitus, joka noudattaa hakemusten käsittelyssä puolueettomuutta, läpinäkyvyyttä, alueellista ja toiminnallista tasa-arvoa sekä strategian mukaista ohjelmallisuutta. Hakemusten käsittelyssä hallitus noudattaa myös jääviyssääntöjä. Rahoitettavien hakemusten valintamenettely ja valintakriteerit julkaistaan ryhmien nettisivuilla ennen haun avaamista. 

ELY-keskuksen rahoittamien hankkeiden ja yritystukien valintaa ohjaavat alueellisen maaseutuohjelman painopisteet ja tavoitteet. ELY-keskuksesta haettavilla hankkeilla ja yritystuilla on jaksotettu haku, josta ELY-keskus tiedottaa erikseen. ELY-keskuksen kautta rahoitettavat hakemukset pisteytetään ennalta määriteltyjen valintakriteerien perusteella.

Kuka voi hakea tukea?

Rahoitusta voivat hakea maaseutualueilla toimivat yritykset ja yhteisöt. Maaseutualueeksi luetaan koko Keski-Suomi, lukuunottamatta Jyväskylän ja Äänekosken kaupunkialueita. Tuet jaetaan yritystukiin ja yleishyödyllisiin hanketukiin. 

Yritysrahoitusta voi hakea joko paikallisista Leader-ryhmistä  tai ELY -keskuksesta, riippuen yrityksen koosta, toimenpiteiden kustannuksista ja yrityksen sijainnista. Rahoitustaho kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.  Lisätietoa yritysrahoitus-sivuilta.

Paikallisten toimijoiden yleishyödylliset, pienet (julkinen tuki 5000 -180 000 €)  ja  asukaslähtöiset hankkeet rahoitetaan neljän paikallisen Leader-ryhmän kautta.  Koko maakuntaa tai useamman Leader-ryhmän aluetta koskevat hankkeet (tuki yli 180 000 €) rahoitetaan suoraan ELY -keskuksesta.  Lisätietoa hankerahoitus -sivuilta.

Leader-rahoitus koostuu Euroopan Unionin maaseuturahaston rahoituksesta, Suomen valtion kansallisesta rahoituksesta, alueen kuntien rahoituksesta sekä hakijoiden yksityisestä omarahoituksesta.

Tukihaku sähköisessä Hyrrä-palvelussa

Sekä Leader-ryhmien että ELY-keskuksen tukea haetaan sähköisesti. Hyrrä-verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hakemuksen lähettäminen on vaivatonta, kun sitä varten ei tarvitse lähteä postilaatikolle tai ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän toimistolle. Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa  etenemistä Hyrrässä.